Je glaukom projevem onemocnění očí, nebo mozku?

Je glaukom projevem onemocnění očí, nebo mozku?

25. 8. 2017

Lidé se zeleným zákalem neboli glaukomem mohou ztratit periferní (boční) vidění nebo i oslepnout. Vědci se už dlouho snaží objasnit, jak tato nemoc vzniká. Výsledky výzkumů naznačují, že glaukom může být vyvolán také změnami v mozku.

Zelený zákal je degenerativní onemocnění způsobené dlouhodobým poškozováním zrakového nervu, který postupně odumírá. Zrakový nerv si můžeme zjednodušeně představit jako tenký kabel složený z vláken. Vede ze sítnice (vnitřní vrstvy oka) do zrakového centra v týlní části mozku. Přenáší zrakové podněty zachycené světločivnými buňkami sítnice, ze kterých se v mozku vytváří obraz toho, co skutečně vidíme.

Zrakový nerv je součástí nervové soustavy, proto můžeme glaukom zařadit k tzv. neurodegenerativním onemocněním. Při těchto onemocněních postupně zanikají určité skupiny nervových buněk.

Změny v mozku a glaukom

Vědci v současnosti zkoumají možné souvislosti mezi vznikem glaukomu a těmito obtížemi:

  1. zvýšený nitrolební tlak (tlak v mozku),
  2. Alzheimerova nemoc (závažné onemocnění mozku vedoucí k poruchám paměti, úsudku a myšlení).

Zvýšený nitrooční tlak znamená značné riziko vzniku glaukomu. Vědci nyní přicházejí s myšlenkou, že také nitrolební tlak by mohl přispívat k rozvoji zeleného zákalu. Podle výzkumníků k tomu může dojít, když:

  • nitrolební tlak klesne pod své normální hodnoty a současně
  • hodnoty nitroočního tlaku zůstanou v normě (tedy u pacientů s normotenzním glaukomem).

Za této situace vznikne rozdíl mezi tlaky (tzv. translaminární tlakový gradient), který by podle předpokladů vědců mohl zrakový nerv poškodit. Tuto teorii se teď výzkumníci snaží prokázat na zvířecích modelech.

Glaukom a Alzheimerova nemoc – co mají společného?

Odpovědi na otázky, jestli a jak spolu souvisí vznik glaukomu a Alzheimerova nemoc, zatím nejsou zcela jasné. Jisté je, že obě onemocnění patří do skupiny neurodegenerativních chorob. Na co ještě vědci přišli?

  • Pacienti s Alzheimerovou nemocí mají nižší nitrolební tlak a mohou se u nich projevit podobné změny zrakového nervu jako u pacientů s glaukomem.
  • V buňkách sítnice oka s glaukomem a v buňkách mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí se našly společné proteiny (bílkoviny).

Náznaky možného propojení obou nemocí tedy existují. Pokud vědecké týmy rozluští přesný klíč tohoto spojení, bude to znamenat novou naději pro nalezení cílenější léčby zeleného zákalu.

(svat)

Zdroj: www.brightfocus.org/glaucoma/article/glaucoma-brain-disease

Čtěte dále