Jak správně aplikovat kapky do očí:

  1. Umyjte si ruce před každou aplikací.
  2. Protřepejte obsah lahvičky.
  3. Posaďte se rovně, mírně zakloňte hlavu.
  4. Očima se podívejte na strop.
  5. Špičkou prstu lehce stáhněte dolní víčko oka tak, aby se odkryl vnitřní povrch spodního víčka. Touto manipulací se chrání vlastní povrch oční bulvy před aplikací kapek, a zamezí se tak například  poškození rohovky.
  6. Kapátko lahvičky přibližte k léčenému oku, ale nedotkněte se ho.
  7. Lehkým stlačením stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko.
  8. V oku se udrží asi polovina aplikovaného množství. Velké množství kapek může z oka unikat kanálky do nosu. Abyste se vyhnuli této nepříjemnosti, je dobré stisknout oční koutek proti nosu a držet přibližně jednu minutu. Aby kapky z oka nevytékaly, zavřete oko a nemrkejte.

Na co ještě dávat pozor? Abyste dosáhli co největšího účinku, vždy si ověřte, jak máte kapky správně skladovat a nepřekračujte dobu expirace. Důležitá je zvláště skutečnost, že po otevření má přípravek pouze omezenou dobu použitelnosti. Nezapomínejte užívat přípravek pravidelně, nejlépe každý den ve stejnou dobu.


Zdroj:

https://coopervision.cz/blog/jak-spravne-pouzivat-kapky-do-oci

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma/glaucoma-medicines/how-put-eye-drops

Pfizer: Porozumění glaukomu – Průvodce onemocněním k záchraně Vašeho zraku. Maxdorf, 2015.

Přečtěte si