Spojivka je tenká průsvitná tkáň, která pokrývá část vnějšího povrchu oka a vylučuje hlen, který pomáhá udržovat oko vlhké. Začíná na vnějším okraji rohovky, pokrývá zvnějšku viditelnou část bělimy a vystýlá také vnitřní povrch očního víčka. Je vyživována velmi tenkými cévami, které jsou prostým okem takřka neviditelné. Spojivka propojuje oční bulvu s víčkem a zároveň umožňuje snadný pohyb oka.
 


Zdroj:

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/473

https://is.muni.cz/el/med/jaro2020/VLOL7X1/um/Anatomie_a_fyziologie_oka_nova.pdf

https://www.cockyshop.cz/slovnik-pojmu/spojivka

Přečtěte si