Jak často navštěvovat očního lékaře a nepodcenit (nejen) prevenci glaukomu

Jak často navštěvovat očního lékaře a nepodcenit (nejen) prevenci glaukomu

21. 7. 2023

Zrak je nejcennějším lidským smyslem. Přesto se na péči o něj často zapomíná. Přitom oční preventivní prohlídky mají předcházet tak zásadním onemocněním, jakým je například zelený zákal (glaukom). Tato nemoc může vést i k úplné slepotě, není-li k její léčbě přistoupeno včas.

Po změně vyhlášky o preventivních prohlídkách v únoru roku 2021 má nyní praktický lékař možnost jednou za čtyři roky vydat doporučení k preventivnímu očnímu vyšetření u specialisty pro pacienty ve věku 45–61 let. Hlavním cílem je motivovat pacienty, kteří k očnímu lékaři pravidelně nechodí, ke kontrole zraku. To má vést k prevenci závažných a často v počátku bezpříznakových očních chorob, jako je zelený zákal či makulární degenerace.

Po dosažení věku 61 let je již frekvence pravidelných prohlídek v dikci očního lékaře, který individuálně vyhodnotí situaci každého jedince a dle toho doporučí další postup. Obvyklé jsou prohlídky jedenkrát za rok.

Doporučení praktického lékaře není nutné

Doporučení od praktického lékaře nicméně není pro návštěvu očního lékaře nutné a navštívit jej může kdokoli bezplatně i v případě, že žádné obtíže nepociťuje. Jak totiž bylo zmíněno výše, řada závažných očních onemocnění se rozvíjí bez patrných projevů. V mnoha odborných materiálech je doporučena frekvence preventivních prohlídek u očního lékaře výrazně vyšší než pouze jedenkrát za čtyři roky. U mladých osob je doporučován interval dvou až tří let, u dospělých po 40. roce věku se pak doporučují kontroly každý rok, neboť s věkem riziko rozvoje některých očních chorob stoupá.

Pravidelně a bez ohledu na věk by k očnímu lékaři měli docházet také lidé, kteří trpí chorobami, jež mohou zrak ovlivnit. Patří sem například diabetes mellitus či vysoký krevní tlak. Stejně tak je důvodem pro pravidelné návštěvy oftalmologa genetická zátěž – tedy výskyt očních chorob v rodině (např. zeleného zákalu apod.).

Důležité je nezaměňovat základní vyšetření zraku praktickým lékařem během dvouletých preventivních prohlídek s vyšetřením u očního specialisty.

Jak probíhá preventivní oční prohlídka

Preventivní oční prohlídky se není třeba obávat, neboť se nejedná o nic komplikovaného nebo bolestivého. Nejprve se lékař seznámí s anamnézou nového pacienta. Budou ho zajímat veškeré informace, které jsou podstatné pro správné vyhodnocení současného zdravotního stavu daného jedince v jeho péči. Bude se proto zajímat například o léky, které pacient užívá, úrazy, které utrpěl, či operace, jimž se podrobil. Zároveň pro něj budou důležité i informace o některých onemocněních, která se vyskytují v rodině pacienta.

Následovat budou konkrétní vyšetření, nejčastěji zrakové ostrosti a měření nitroočního tlaku. Právě na druhém místě jmenované vyšetření je nesmírně důležité pro prevenci zeleného zákalu, který se často projevuje zvýšenými hodnotami nitroočního tlaku (obvykle nad 21 mmHg).

Lékař dále vyhodnotí refrakční vady oka, tedy dioptrické vady, které mají vliv na kvalitu vidění na blízko či do dálky. Provede i vyšetření očního pozadí neboli zadní části oka (sítnice, zrakového nervu atd.). V tomto případě je někdy třeba aplikovat kapky pro roztažení zornice, s čímž je třeba počítat, neboť v případě využití těchto kapek není možné několik hodin řídit motorová vozidla. Je-li to třeba, může lékař přistoupit i k vyšetření zorného pole (tzv. perimetrii), aby si ověřil jeho rozsah a objevil případné výpadky.

Některá specializovaná vyšetření 

Pokud to lékař vyhodnotí jako nutné, přistoupí i k dalším specializovaným vyšetřením, jako je například OCT (optická koherentní tomografie) nebo HRT (heidelberská retinální tomografie), neboť tyto metody umožňují zachycení případných vad hned v počátečním stadiu. Tato vyšetření sice nepatří mezi běžně hrazená, řada pojišťoven však i na ně přispívá.

Pro řadu pacientů může být diagnóza rozvíjejícího se glaukomu děsivá. Pravdou však je, že včasná diagnóza podobného onemocnění je štěstím v neštěstí. Naopak ti, kteří pravidelné oční kontroly odmítají, se mohou potýkat se závažnými důsledky své nedbalosti. Při diagnóze zeleného zákalu existuje možnost rozvoj tohoto onemocnění tlumit pomocí konzervativní lékové léčby (řada očních kapek, jejichž výdej je vázán na předpis, je hrazena z veřejného pojištění), případně problémy řešit pomocí operace. I ty jsou u některých pojišťoven pacientům propláceny.

(eub)

Zdroje a použitá literatura:

https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/preventivni-vysetreni-u-ocniho-lekare

https://www.refrakcnicentrum.cz/zakrok/preventivni-vysetreni-oci/ 

https://plzen.rozhlas.cz/preventivni-ocni-vysetreni-u-lidi-od-45-do-61-let-jsou-nove-v-seznamu-8396936

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/preventivni-prohlidky-na-co-mate-nove-narok

https://i-hc.cz/vip/ocni-prohlidka/

https://www.gemini.cz/blog/preventivni-prohlidka-u-ocniho-lekare-muze-zachranit-zrak/

https://dvojka.rozhlas.cz/preventivni-prohlidky-oci-pokud-je-vam-45-nevahejte-v-cem-pomuze-optik-a-s-cim-8477796#player=on

https://www.nzip.cz/clanek/790-zeleny-zakal-glaukom-diagnoza-a-lecba

https://www.mudrmoravcikova.cz/sluzby/

https://www.cpzp.cz/prispevekcpzp-pomaha-odhalit-i-bezpriznakovy-zeleny-zakal

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/podpora-vybranych-diagnostickych-metod

https://www.lekarna.cz/betoptic-1x5ml-ocni-kapky-roztok/

Čtěte dále