Co jste možná nevěděli o glaukomu aneb zelený zákal v číslech:

  • Na světě je přibližně 70 milionů lidí, kteří trpí zeleným zákalem.
  • Odborné studie uvádějí, že celých 13 % slepoty (na celém světě), je v důsledku zeleného zákalu. Statisticky se tak jedná o druhou nejčastější příčinu slepoty.
  • Přibližně 2 % lidí starších 40 let mají poškozený zrakový nerv a tím ovlivněnou kvalitu zraku. U osob starších 75 let se jedná již o 3,5 %.  
  • polovina lidí trpících zeleným zákalem si není svého problému vědoma.  
  • 2 % populace mezi 40 - 50 lety a 8 % mezi 50 - 60 má zvýšený nitrooční tlak.
  • V České republice je podle údajů z roku 2017 dispenzarizováno více než 360 000 lidí s glaukomem. Nemocnost obyvatelstva se při porovnání s předchozími roky podstatně zvýšila (v roce 2014 uvádí statistika přibližně 260 000 dispenzarizovaných osob).
  • U pacientů ve věku mezi 20 - 64 let činil nárůst výskytu glaukomu 42 %, menší nárůst byl ve věkové skupině 65 let a více (27 %). K tomuto nárůstu přispívají i nové přístroje, které jsou schopny určit i dosud sporné případy glaukomu.


Zdroj:

Štrofová H., Pešková H.: Prakt. lékáren. 2016; 12(1): 18–25

https://www.fnusa.cz/glaukomovy-den-ve-fakultni-nemocnici-u-sv-anny-v-brne-2/

https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/nzis_rep_2018_K11_A030_oftalmologie_2017.pdf

http://www.glaukom.cz/strucny-pruvodce

www.glaucoma.org

www.szu.cz

Přečtěte si