Zdaleka nejčastější forma zeleného zákalu je chronická, nastupuje zvolna a velmi nenápadně, takže nemocný člověk nepociťuje žádné obtíže a nemá důvod vyhledat očního lékaře. Na onemocnění se tak často přijde až ve chvíli, kdy je část očního nervu nevratně poškozena a pacient přišel o značnou část svého zorného pole. Aby k tomu nedocházelo, doporučuje se každému člověku staršímu 45ti let absolvovat alespoň jednou za dva roky oční vyšetření. Oční lékař dokáže s pomocí přístrojů rozpoznat docela snadno i počínající zelený zákal.

Výpadky v zorném poli 

Zorným polem se rozumí oblast, kterou je člověk schopen přehlédnout při pohledu přímo před sebe, tedy s pomocí takzvaného periferního vidění. Pokud dojde k výpadkům zorného pole, část této oblasti zakrývají stíny či „černé skvrny“. Bohužel ve chvíli, kdy se výpadky zorného pole u člověka objeví, je již na jejich nápravu pozdě. Často se dají zachránit jenom zbytky zraku.

Akutní zelený zákal – glaucoma angulare acutum

V některých vzácných případech se může objevit zelený zákal náhle, v podobě záchvatu. Odborně se takovému stavu říká „glaukomový záchvat“ a důvodem je uzavření odtoku pro komorovou tekutinu. V důsledku toho začíná nitrooční tlak prudce vzrůstat. Příznaky glaukomového záchvatu jsou nepřehlédnutelné a vyžaduje neprodlené ošetření odborníkem.

Hlavní příznaky glaukomového záchvatu:

  • Krutá bolest oka, která může vystřelovat do celého těla či jeho jednotlivých částí. Pacient si tak ani nemusí uvědomit, že bolest vychází právě z oka.
  • Nevolnost a zvracení.
  • Mlhavé vidění až úplná ztráta vidění, barevné kruhy spatřované okolo zdrojů světla
  • Zarudlé oči a oční víčka.
     

Zdroj:

RŮŽIČKOVÁ E. - Glaukom – včasná diagnostika a léčba. Remedia 2016; 27.

https://www.nzip.cz/clanek/790-zeleny-zakal-glaukom-diagnoza-a-lecba

https://www.sukl.cz/hodnoceni-vyvoje-distribuce-vybrane-skupiny-lecivych-13

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js21/fyziologie/web/pages/23_zorne_pole.html

https://www.zeiss.cz/vision-care/lepsi-videni/zdravi-prevence/zelenz-zakal-glaukom-vse-co-potrebujete-vedet-o-druhe-nejcastejsi-pricine-slepoty.html

Přečtěte si