Poznáváte tuto tabulku z ordinace Vašeho očního nebo praktického lékaře? Odborně je nazývána jako Snellenova tabule nebo také jako Snellenův optotyp a slouží k vyšetření zrakové ostrosti. Při vyšetření je tabule umístěna ve vzdálenosti přibližně šesti metrů (tj. 20 stop) od pacienta.  Ten je během vyšetření vyzván k zakrytí jednoho oka a druhým okem musí číst písmena na tabuli. Následně je celý postup zopakován i pro druhé oko. Na základě vyšetření je možné vypočítat Snellenův zlomek. Číslo v čitateli označuje vzdálenost pacienta od tabule, číslo ve jmenovateli odpovídá řádku, který byl pacient ještě schopen přečíst a odkazuje na vzdálenost, ze které by tento řádek přečetl člověk s průměrně kvalitním zrakem. Za normální je považována hodnota zlomku 20/20 (resp. 6/6 v SI soustavě), kterou je na Snellenově tabuli označen řádek 8.

Zdroj:

Veselý P., Beneš P.: Vyšetřovací metody v optometrii, Grada Publishing, a. s., Praha 2019.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558961/

https://www.zdravotnickaprodejna.cz/optotypy/

http://www.braillnet.cz/sons/docs/zrak/viz.htm

Přečtěte si