Jak snížit nitrooční tlak? Podložte si hlavu!

Jak snížit nitrooční tlak? Podložte si hlavu!

1. 11. 2022

Chcete-li udělat něco navíc pro své zdraví, vyzkoušejte spaní na speciálním polštáři. Má tvar klínu a umožňuje odpočívat s hlavou nakloněnou o 20 stupňů výše nad podložku. To podle odborníků snižuje noční vzestupy tlaku uvnitř oka. Problematikou se zabývalo hned několik klinických studií.

20 stupňů k lepšímu stavu očí

V rámci první klinické studie bylo 15 osob s prokázaným zeleným zákalem a stejné množství jedinců bez glaukomu vyhodnocováno ve spánkové laboratoři během dvou situací. V té první odpočívali na zádech na rovné podložce bez jakéhokoliv polštáře. Ve druhé spali na polštáři tvarovaném do klínu, který zvýšil polohu jejich hlavy o 20 stupňů vůči povrchu postele.

Základní nitrooční tlak byl změřen před usnutím a následně ve dvouhodinových intervalech během spánku, který celkově trval šest hodin.

  • Nitrooční tlak měřený před spánkem se nijak významně nelišil, ať už tyto osoby ležely v té či oné zmíněné poloze.
  • Rozdíl však byl pozorován během spánku.
  • V první fázi bez polštáře byl tlak o 1,56 mm rtuťového sloupce vyšší u skupiny s glaukomem a o 1,47 mmHg vyšší u skupiny zdravých lidí oproti druhé fázi, kde testovaní spali na polštáři.
  • Tento pokles odpovídá asi 9,3% poklesu nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem a 8,7% poklesu u zdravých lidí ve srovnání s tlakem během spánku bez jakéhokoliv polštáře. Celkem u 25 ze 30 testovaných bylo dosaženo snížení nitroočního tlaku při odpočinku, pokud měli hlavu na speciálním polštáři. U 11 pacientů byl tento pokles dokonce více než 10% při srovnání s tlakem bez polštáře.

Spánek na břiše a na boku a nitrooční tlak?

Další z provedených studií použila ke zkoumání podložku hlavy s nakloněním v úhlu 30 stupňů. Odborníci došli k závěru, že více než 90 % pacientů dosáhlo snížení nitroočního tlaku, a u jedné třetiny došlo dokonce k jeho snížení o 20 % a více.

Naopak ke zvyšování nitroočního tlaku v obou očích může průkazně docházet při spánku na břiše, respektive při spánku na boku dochází ke zvýšení tlaku pouze v jednom oku.
Pokud trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, jedním ze způsobů, jak zmírnit rizika glaukomu, může být tento jednoduchý návod. 

(cabi, vfi)

Zdroje: 

www.allaboutvision.com

https://eyesoneyecare.com/resources/sleep-positions-and-iop-hocus-pocus-or-fact/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24024831/

Čtěte dále