Rohovka je průhledná kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající přední část oční koule. Její okraje přecházejí v bělimu. Rohovka má značnou optickou mohutnost (lomivost), představuje zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny celkové optické mohutnosti oka.

Protože rohovkou neprocházejí žádné krevní cévy, za normálních okolností je naprosto čirá a má lesklý povrch. Rohovka je také extrémně citlivá – obsahuje více nervových zakončení než kterákoli jiná oblast v lidském těle. Rohovka dospělého člověka je silná přibližně půl milimetru ve středu a jeden milimetr na svých okrajích. Skládá se z pěti vrstev, a to konkrétně z epitelu, Bowmanovy membrány, stromatu, Descemetské (Descemetovy) membrány a endotelu (uvažováno z vnějšku dovnitř oka).
 


Zdroj:

https://is.muni.cz/el/med/jaro2020/VLOL7X1/um/Anatomie_a_fyziologie_oka_nova.pdf

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/450

https://lekarske.slovniky.cz/pojem/descemetova-membrana

https://www.cocky-optika.cz/slovnik/opticka-mohutnost.html

Přečtěte si