Vyšetření a lékaři

Do ordinace očního lékaře by si měl pacient přinést brýle, pokud je nosí, a nezapomenout na seznam léků, které pravidelně užívá.

Následující vyšetření patří k těm, s nimiž se v oční ordinaci můžete setkat nejčastěji. Lékařům tyto metody umožňují správně diagnostikovat zelený zákal, případně ho vyloučit a zahájit odpovídající léčbu. Fotografie přístrojů jsme pořídili na Oční klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Vyšetření zrakové ostrosti

Toto vyšetření zná snad každý, pacient se při něm snaží přečíst řádky stále se zmenšujících písmen. Vyšetření se používá ke stanovení zrakové ostrosti. Zrakovou ostrost můžeme stanovit také objektivním měřením pomocí přístroje zvaného autorefraktor

Vyšetření na štěrbinové lampě

Štěrbinová lampa je speciální mikroskop, který umožňuje nahlédnout dovnitř oka a podrobně vyšetřit jeho jednotlivé části. Pacient si při vyšetření opře čelo a bradu o speciální konstrukci a lékař postupně prohlédne obě oči. Někdy je nutné pro lepší přehlednost nakapat do oka léky, které rozšiřují zornici. Široká zornice i po skončení vyšetření zpravidla zhoršuje pacientovo vidění do blízka a zvyšuje jeho citlivost na světlo. Tyto příznaky však vyprchají spolu s účinkem léků do několika hodin. 

Měření nitroočního tlaku - tonometrie

Jedním z nejčastěji používaných zařízení pro měření nitroočního tlaku je tzv. bezkontaktní tonometr. Při vyšetření tímto přístrojem je do pacientova široce otevřeného oka vyfouknut proud vzduchu. Měřicí přístroj zaregistruje, do jaké míry byl tento proud vzduchu schopen zploštit rohovku pacientova oka. Čím více se rohovka pod náporem vzduchu zploští, tím více je oko poddajné a tím nižší je nitrooční tlak. Vyšetření je bezbolestné a trvá pouze pár minut. Normální hodnoty nitroočního tlaku se pohybují v rozmezí 10-21 mmHg (torrů).

Vyšetření zorného pole - perimetrie

Perimetrie se používá k určení rozsahu vašeho zorného pole a umožňuje zjistit, zda již došlo k poškození zraku. Pomocí tohoto vyšetření je totiž možné zjistit výpadky v zorném poli, kterých si často ani sám pacient nemusí být vědom. Moderní perimetrické vyšetření se zpracovává pomocí počítače a poskytuje tak přesnější výsledky než klasické vyšetření. Během vyšetření sedíte u perimetru a jedním, nezakrytým okem se díváte přímo před sebe. Ve vašem zorném poli se vždy na okamžik objevují barevné značky o různé intenzitě

Vyšetření kontrastní citlivosti

Toto vyšetření se používá k upřesnění stupně porušení funkce sítnice. Snížení kontrastní citlivosti může být jedním z prvních příznaků onemocnění oka a zrakové dráhy. Nemocný člověk ji vnímá jako zhoršené vidění za šera, což může mít značný vliv na kvalitu života (např. při řízení motorového vozidla v noci). K vyšetření kontrastní citlivosti se často používá například tabule vzdáleně připomínající tabuli se Snellenovými optotypy, nicméně v tomto případě pacient například čte písmena různě kontrastní vůči podkladu či rozeznává různě kontrastní tvary apod.

Vyšetření komorového úhlu - gonioskopie

Jedná se o jedno z vyšetření, díky kterému je možné zjistit možnou příčinu zvýšeného nitroočního tlaku. Při tomto zákroku je oko nejprve znecitlivěno anestetickými kapkami a poté se na něj přiloží speciální čočka, která umožní dobře přehlédnout oblast oka, nazývanou komorový úhel. Bude tedy vlastně zkontrolován úhel, který vzájemně svírají rohovka a duhovka a posuzuje, zda není ovlivněna možnost odtoku komorové tekutiny.


Zdroj:

https://www.nzip.cz/clanek/790-zeleny-zakal-glaukom-diagnoza-a-lecba

https://lekarske.slovniky.cz/pojem/perimetr

https://optikapleyerova.cz/vysetreni-kontrastni-citlivosti/

https://is.muni.cz/th/q7xbq/Kontrastni_citlivost.pdf

https://www.neovize.cz/dalsi-sluzby/spickova-technika-pro-vase-oci/sterbinova-lampa/

https://www.zeiss.cz/vision-care/lepsi-videni/zdravi-prevence/zelenz-zakal-glaukom-vse-co-potrebujete-vedet-o-druhe-nejcastejsi-pricine-slepoty.html

Přečtěte si