Oftalmologická pracoviště

Stejně snadno, jako si můžete vybrat svého očního lékaře, můžete si v případě potřeby zvolit i zdravotnické zařízení, kde vám provedou oční operaci, laserový zákrok nebo mají prostě k dispozici vyšetřovací přístroje, jejich pořízení je nad možnosti ambulantního specialisty. V našem malém seriálu vám postupně představíme několik špičkových oftalmologických pracovišť z celé republiky, abyste se mohli rozhodovat podle místa bydliště, vybavení nebo specifických vlastností daného pracoviště.

Oční klinika ÚVN Praha

Charakteristika pracoviště:

 • Akreditované pracoviště Joint Commission International, Chicago, 2007
 • Komplexní spektrum oftalmologické diagnostiky a terapie: centrum vitreoretinální, refrakční, glaukomové, neurooftalmologické a předněsegmentové
 • Jednodenní nitrooční chirurgie, laserové zákroky – katarakta, glaukom, vitreoretinální operace, transplantace rohovky, traumatologie, plastiky
 • Refrakční zákroky korigující krátkozrakost, dalekozrakost, presbyopii, astigmatismus
 • Výukové centrum s pregraduálním a postgraduálním programem magisterského a bakalářského studia
 • Metodika využití Leksellova gama nože v léčbě tumorů, glaukomu a vitreoretinálních membrán
 • Výzkumné granty a studie v problematice nitroočních čoček, Leksellova gama nože, oční farmakoterapie a laserové chirurgie
 • Odborné stáže pro lékaře z domova i ze zahraničí
 • Pravidelné každoroční pořádání tří kongresů:
  Live a Video Surgery (Praha, leden)
  Kongres zájemců o zobrazovací techniky (Český Krumlov, září)
  Kongres České vitreoretinální společnosti (Průhonice, listopad)
 • Příprava programu mezinárodní rezidentury v oftalmologii

Webové stránky


Oční oddělení Litomyšlská nemocnice a.s.

Charakteristika pracoviště:

 • Litomyšlská nemocnice, a.s. je držitelem akreditace SAK
 • Oftalmologická diagnostika a terapie v oblasti: předněsegmentové, sítnicové, glaukomové, neurooftalmologické
 • Jednodenní nitrooční chirurgie, plastické operace, traumatologie, laserové zákroky – katarakta, glaukom
 • Akreditace na postgraduální vzdělávání v oftalmologii
 • Výzkumný grant a studie v problematice věkem podmíněné makulární degenerace
 • Odborné stáže pro lékaře a střední zdravotní pracovníky
 • Pravidelné pořádání kongresů: Sympozium dětské oftalmologie, Angiografické dny

Webové stránky


Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Charakteristika pracoviště:

 • Akreditované pracoviště, 2008
 • Ambulantní část s komplexním spektrem oftalmologické diagnostiky a terapie: předněsegmentová diagnostika, poradna vitreoretinální a pro nemoci sítnice, poradna glaukomová, neurooftalmologická, strabologická a dětská, ERG laboratoř
 • Stacionář: centrum ambulantní chirurgie
 • Refrakční centrum: laserové a chirurgické zákroky korigující krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopii
 • Operační sály: operace předního i zadního segmentu oka (katarakta, glaukom, transplantace rohovky, vitreoretinální zákroky, traumatologie, strabologické operace, plastiky)
 • Lůžková část
 • Výukové centrum s pregraduálním a postgraduálním programem magisterského, bakalářského a doktorantského studia
 • Výzkumné granty a studie v problematice věkem podmíněné makulární degenerace, makulárního edému, nitroočních čoček a glaukomu
 • Organizace vzdělávacích akcí pro lékaře oftalmology:
  • Futurum oftalmologicum (každoročně)
  • Celostátní sjezd ČOS ( v pravidelných intervalech) 
 • Odborné stáže pro lékaře a střední zdravotní pracovníky

Webové stránky


Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Charakteristika pracoviště:

 • Akreditované pracoviště
 • Široké spektrum oftalmologické diagnostiky a terapie: centrum vitreoretinální, pro sítnicové cévní okluze, glaukomové, předněsegmentové
 • Oční chirurgie (za hospitalizace, ambulantní) – vitreoretinální operace (operace sítnice a sklivce u diabetiků, při zákalech ve sklivci, odchlípení sítnice, …), katarakta, refrakční výkony s implantací umělých nitroočních čoček (včetně čoček asférických, torických a multifokálních), glaukom (trabekulektomie), strabismus (včetně metody povolitelných stehů), transplantace rohovky (v plné tloušťce i lamelární), cross-linking (zpevnění rohovky), ošetření úrazů oka a jeho okolí, reoperace u pacientů operovaných na pracovištích nižšího typu dle spádu, výkony plastické chirurgie
 • Laserové výkony – ošetření sítnice diabetiků či při trhlině sítnice, glaukom s uzavřeným úhlem, odstranění druhotného šedého zákalu
 • Výukové centrum pregraduálních studentů magisterského a bakalářského studia
 • Odborné stáže pro lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání
 • Pravidelné pořádání kongresů a odborných seminářů:
  • Vejdovského olomoucký vědecký den (1x ročně)
  • Zirmův olomoucký diskuzní den (1x ročně)
  • Diabetes mellitus a oční komplikace (1x za 2 roky)
  • Olomoucký oftalmologický seminář (4x ročně)
  • Světový den glaukomu (1x ročně)

Webové stránky

Přečtěte si