Místo v přední oční komoře, kde se spojuje rohovka s duhovkou, se nazývá komorový úhel. Ten zahrnuje několik struktur, které společně vytvářejí drenážní systém odvádějící nitrooční tekutinu ven z oka. Šíře komorového úhlu proto ovlivňuje, jak rychle je komorová tekutina z oka odváděna. Pokud tedy tento drenážní systém nefunguje správně, nitrooční tekutina se v oku hromadí a tím se zvyšuje nitrooční tlak. Vysoký nitrooční tlak je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu.

Komorový úhel tvoří následující struktury:

  • nejzevnější část duhovky
  • přední strana řasnatého/ciliárního tělíska
  • trabekulární síťovina (trámčina)
  • Schlemmův kanál
     


 

Nitrooční tekutina je tvořena řasnatým tělískem uloženým za duhovkou. Nejprve protéká skrze zornici (otvor v duhovce) do přední oční komory. Odtud směřuje do struktur komorového úhlu. Je filtrována trabekulární síťovinou a poté putuje do Schlemmova kanálu, což je úzký kanálek vytvořený v rohovce. Schlemmův kanál odvádí nitrooční tekutinu do jemných krevních vlásečnic v okolí oční koule.


Zdroj:

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/425

Mlčák P., Karhanová M., Marešová K.: Prakt. lékáren. 2009, 5(3): 118-123.

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154217/DP_Plucha.pdf?sequence=1

https://lekarske.slovniky.cz/pojem/komorovy-uhel

https://lekarske.slovniky.cz/pojem/schlemmuv-kanal

Přečtěte si