Když se druhému člověku zadíváme do očí, vidíme některé základní struktury.
 


Hlavní struktury, které se nachází uvnitř oka, vidíme na následujícím obrázku.
 


Když se díváme na nějaký předmět, světelné paprsky se odrážejí od tohoto předmětu a vstupují do oka. První strukturou, se kterou se setkávají, je rohovka. Právě prostřednictvím rohovky a dále čočky a sklivce jsou světelné paprsky ohýbány a koncentrovány do jednoho místa. Z těchto tří struktur může pouze čočka měnit svou optickou mohutnost (lomivost), a tak zajišťovat, aby se paprsky koncentrovaly do místa nejostřejšího vidění na sítnici. Sítnice (retina) je představována průhlednou blankou umístěnou mezi sklivcem a cévnatkou, která je zodpovědná za vyživování její vnější části. Výsledný obrázek na sítnici je obrácený vzhůru nohama. Právě na sítnici jsou světelné paprsky přeměněny na elektrické impulsy, které zrakový nerv předává do mozku. Do vzpřímené polohy a výsledné podoby je obrázek upraven až ve zrakovém centru v mozku.

Jak jsou paprsky ohýbány a koncentrovány na sítnici, je zřejmé z následujícího obrázku.
 


Na sítnici se nacházejí dvě důležité struktury - žlutá skvrna (macula lutea) a papila zrakového nervu. Žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění, na kterém se tvoří obraz, když čteme nebo upřeně pozorujeme nějaký předmět. V místě žluté skvrny jsou nakupeny čípky – fotoreceptory, které umožňují vnímání a rozlišování barev a tvarů. Jejich význam je nejdůležitější při dobrém osvětlení. Papila zrakového nervu je místo, ve kterém vchází zrakový nerv dovnitř oční koule. V tomto místě se obraz netvoří (nenacházejí se zde žádné fotoreceptory), a proto se také někdy nazývá "slepá skvrna".

Umístění obou struktur je patrné z dalšího obrázku.
 

Zdroj:


Zdroj:

https://is.muni.cz/el/med/jaro2020/VLOL7X1/um/Anatomie_a_fyziologie_oka_nova.pdf

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2016/01/05.pdf

https://www.nzip.cz/clanek/765-videni

Přečtěte si