Možnosti léčby glaukomu – výhody a rizika

Možnosti léčby glaukomu – výhody a rizika

25. 9. 2023

Zelený zákal je zprvu nenápadné, ale postupně se zhoršující onemocnění, které v případě, že není správně léčeno, může vyústit až v těžké poškození, či dokonce úplnou ztrátu zraku. Jedním z hlavních diagnostických znaků je dlouhodobě zvýšený nitrooční tlak. Ne každý nález zvýšeného očního tlaku je však automaticky důvodem k zahájení léčby.

Posuzována je i řada dalších faktorů, například poškození optického nervu a změny zorného pole na jednom či obou očích. V úvahu je brán i věk pacienta, rodinná anamnéza z pohledu glaukomu a další onemocnění, jako je například diabetes mellitus apod. Na základě všech těchto údajů pak lékař rozhodne, zda bude průběžně sledovat vývoj pacientova stavu, anebo přistoupí k léčbě. Ta je však určena pouze k potlačení dalšího rozvoje tohoto onemocnění, neboť není v možnostech současné medicíny vyléčit již vzniklé poškození.

Nejčastější formou zeleného zákalu je glaukom s otevřeným úhlem provázený zvýšeným nitroočním tlakem. Hlavním cílem léčby je v takovém případě snížení patologicky zvýšeného nitroočního tlaku, který je pokládán za jeden z hlavních rizikových faktorů rozvoje tohoto onemocnění.

V současné době existují tři základní přístupy k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o klasickou terapii pomocí léků (ve formě očních kapek či méně často tabletek), dále pak o laserovou a konečně o léčbu chirurgickou. Obecně nelze říci, který typ léčby je nejvhodnější a nejúčinnější. Rozhodnutí leží vždy v rukou lékaře, který zváží rizika a benefity konkrétní terapie u každého pacienta. Možné jsou i různé kombinace jednotlivých léčebných přístupů.

Terapie glaukomu pomocí léků

Standardně je u glaukomu s otevřeným úhlem první volbou léčba pomocí očních kapek s cílem snížit, respektive normalizovat nitrooční tlak. Tato léčiva si pacient aplikuje v doporučenou hodinu, a to jedenkrát nebo vícekrát denně. Paleta těchto léků je v současné době velmi široká a stále se rozšiřuje, což výrazným způsobem snižuje nutnost operace.

Ačkoli je terapie pomocí léků v mnoha případech dostatečně účinná po mnoho let a obvykle ji pacient také dobře snáší, má i své nevýhody. V některých případech může trvat nějakou dobu, než lékař najde vhodný léčivý přípravek (či jejich kombinaci), pomocí kterého bude dosaženo cílového nitroočního tlaku. Zároveň jde o dlouhodobou (obvykle celoživotní) léčbu, která musí být striktně dodržována.  

Zároveň mohou samozřejmě i tyto léčivé přípravky způsobovat nežádoucí účinky, mezi které patří oční diskomfort (otoky, pálení, řezání, zhoršené vidění), nevolnost, únava, bolest hlavy, pocit sucha v ústech a v nose, nechutenství, kožní reakce a další.

Některé typy těchto léčiv také nejsou vhodné u astmatiků, osob s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo s některými srdečními poruchami. Zvláštní pozornost pak musí být věnována léčbě těhotných žen a kojících matek, neboť ne všechny kapky jsou z tohoto pohledu bezpečné. Z uvedených skutečností je jasné, že léčba glaukomu vyžaduje mezioborovou spolupráci řady lékařů. Ošetřující oftalmolog musí být informován o zdravotních problémech, kterými pacient trpí, a o lécích, které užívá. Stejně tak i ostatní lékaři, kteří se o pacienta starají, by měli být informováni, jakým způsobem je přistupováno k léčbě glaukomu.

Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly u ošetřujícího očního lékaře, který musí sledovat úspěšnost léčby. V některých případech je po čase nutné tuto léčbu upravit. Důvodem může být například skutečnost, že tělo na ni přestává dostatečně reagovat, a proto lékař musí použít silnější verzi stejného léčiva anebo použít léčivo využívající jiný mechanismus účinku.

Jinou terapii než pomocí léků zpravidla oftalmolog volí u pacientů se závažným nálezem. Obvykle se udává, že rovnou k chirurgické léčbě by mělo být přistoupeno ve chvíli, kdy je nitrooční tlak vyšší než 30 mm Hg (normální se pohybuje v rozmezí 10 až 21 mm Hg) a je doprovázen absolutními výpadky v zorném poli.

V některých případech je jiný typ léčby namístě i z toho důvodu, že pacient není schopen (nebo ochoten) dodržovat navržený léčebný režim.   

Laserové techniky u zeleného zákalu

Stejně jako u tzv. konzervativní terapie pomocí léků i u laserových operačních technik je hlavním cílem snížit nitrooční tlak. Z různých dostupných metod je nejznámější laserová trabekuloplastika. Pro všechny laserové techniky obecně platí, že jsou obvykle dobře snášené a neznamenají pro pacienta zásadnější traumatizující zážitek. Navíc je není nutné provádět v celkové anestezii, pacienti se z nich rychle zotavují a obvykle jim nehrozí riziko závažnějších pooperačních komplikací.

Na druhou stranu je jejich účinek často pouze dočasný a také trvá delší dobu, než se po zákroku projeví. Zároveň je v mnoha případech nutno dále podávat alespoň v určitém rozsahu oční kapky. V případě, že léčba těmito technikami není úspěšná, může lékař navrhnout chirurgický zákrok, případně zopakovat ten laserový.  

Chirurgická léčba glaukomu

K chirurgickému zákroku se obvykle přistupuje v případě, že ani konzervativní, ani laserová léčba nevedly k požadovanému výsledku. Mezi nejčastěji využívané operace patří trabekulektomie či hluboká sklerektomie. Dostupných technik je však samozřejmě celá řada a volba konkrétní z nich je opět výsledkem zvážení různých faktorů.

Hlavní nevýhodou chirurgie je v porovnání s terapií pomocí léků či laserovými metodami vyšší riziko komplikací. Zároveň je po klasickém chirurgickém zákroku nutná i několikatýdenní rekonvalescence, doprovázená omezením běžných každodenních aktivit (řízení, čtení, namáhavé cvičení, plavání apod.). Na druhou stranu je chirurgická léčba v některých případech účinnější než operace prováděná laserem a její účinek nastupuje rychleji. Obvykle není ani nutné dále užívat oční kapky. Mimoto byly v poslední době vyvinuty méně invazivní a šetrnější chirurgické postupy, u kterých je riziko komplikací podstatně nižší než u technik původních.

(eub)

 

Zdroje a použitá literatura:

http://glaukom.cz/lecba-glaukomu

https://farmaciepropraxi.cz/pdfs/lek/2016/01/05.pdf

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/153360/Rezimova_opatreni_u_pacienta_s_glaukomem__Ivana_Dolezalova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.nhs.uk/conditions/glaucoma/treatments/

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4212-glaucoma

https://glaucoma.org/learn-about-glaucoma/treating-glaucoma/

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(20)31025-3/pdf

Čtěte dále