Příčinou zeleného zákalu je degenerace papily očního nervu. Papila očního nervu je místo, do kterého se sbíhají jemná nervová vlákénka z oční sítnice, která se v papile spojují a vytvářejí tak silný svazek očního nervu. 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak.

Zvýšený nitrooční tlak však většinou nepůsobí žádné obtíže. Přestože o něm člověk vůbec neví, může vysoký nitrooční tlak působit škodlivé a nevratné změny na očním nervu. Když je zrak již poškozený a pacient má výpadky v zorném poli, na nápravu je příliš pozdě.

Proto se doporučuje pravidelně absolvovat prohlídky u očního lékaře. Doporučená frekvence těchto prohlídek je jednou za dva roky do 45 let věku a jednou za rok po 45. roce života v případě, že máte některý z rizikových faktorů uvedených níže. Jestliže nemáte ani jeden rizikový faktor, je vhodné vyšetření zraku podstoupit jednou za čtyři roky do 45 let věku a jednou za dva roky po 45. roce života.

Rizikové faktory pro vznik zeleného zákalu:

 • Zvýšený nitrooční tlak – nejdůležitější rizikový faktor, na jehož ovlivnění je cílena současná léčba glaukomu
 • Věk – u lidí starších 40 až 45 let je riziko vzniku zeleného zákalu vyšší.
 • Dědičnost – vědci již identifikovali několik genů, které mohou znamenat vyšší riziko zeleného zákalu pro své nositele. Riziko onemocnění je větší, pokud má zelený zákal již někdo z vašich příbuzných. Přibližně u poloviny lidí trpících glaukomem najdeme spojitost s rodinnou ananmnézou.
 • Rasa – u černošské populace se zelený zákal vyskytuje 4,5x častěji než u bělochů. Ale i hispánci a Asiati zas mají jinou formu.
 • Vady zraku – především silně krátkozrací lidé mají zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu. Do jisté míry to platí také o dalekozrakých.Napovědět může centrální tloušťka rohovky.
 • Poruchy krevního oběhu – zelený zákal se častěji rozvíjí u lidí, kteří trpí výrazně nízkým krevním tlakem (zde je to tedy opačně než u tlaku nitroočního!).
 • Poranění oka – při některých poraněních oka (případně některých očních operacích) může dojít ke změnám, které později zapříčiní vznik zeleného zákalu.
 • Další onemocnění – vyšší riziko vzniku glaukomu bylo potvrzeno u lidí trpících diabetem, srpkovou anémií, srdečními onemocněními či vysokým či nízkým krevním tlakem, onemocněním štítné žlázya dalšími chorobami, diskutována je například i souvislost s migrénami
 • Dlouhodobé užívání kortikosteroidů
   

Zdroj:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839

https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/20180305.pdf

RŮŽIČKOVÁ E. - Glaukom – včasná diagnostika a léčba. Remedia 2016; 27.

Štrofová H., Pešková H.: Prakt. lékáren. 2016; 12(1): 18–25

https://www.zeiss.cz/vision-care/lepsi-videni/zdravi-prevence/zelenz-zakal-glaukom-vse-co-potrebujete-vedet-o-druhe-nejcastejsi-pricine-slepoty.html

Přečtěte si