Slovník pojmů

A B C D E F G H Ch I K L M N O P R S Š T U V X Z Ž

  A

 • A-Scan
  Typ ultrazvuku, který emituje vlny o vysokých frekvencích. Užívá se pro odlišení zdravých a patologických struktur oka nebo pro měření délky očního bulbu.
 • Aberace
  Rozmazaná nebo zdeformovaná kvalita obrazu (vidění), která je důsledkem zhoršených vlastností optického aparátu (např. tvar, zakřivení, hustota).
 • Ablace
  Chirurgické odstranění části těla.
 • Afakie
  Chybění oční čočky.
 • Afterimage
  Pocit, že stále vidím objekt, který již není v mém zorném poli (například po zavření očí).
 • Achromatopsie
  Vrozená neschopnost rozeznávat barvy (barvoslepost).
 • AK (astigmatická keratotomie)
  Chirurgický zákrok používaný k léčbě mírných forem astigmatismu.
 • Akomodace
  Schopnost oka zaostřit na různě vzdálené předměty. Tato schopnost je umožněna ohebností čočky, která mění svoji tloušťku.
 • Amakrinní buňka
  Typ nervové buňky, který se nachází v sítnici (retině).
 • Amauróza
  Slepota.
 • Amblyopie
  Tupozrakost. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.
 • Amoce sítnice
  Odchlípení sítnice.
 • Anamnéza
  Informace o chorobách, které pacient v životě prodělal, o chorobách v jeho rodině a o jeho životních podmínkách.
 • Aneuryzma
  Slabá stěna cévy, která způsobí její vyklenutí.
 • Angiografie
  Vyšetření používané ke zobrazení cév v oční sítnici nebo duhovce.
 • Angiom
  Nezhoubný nádor tvořený malými cévami. Může být umístěn kdekoliv v těle. Pokud je uložen na sítnici, může způsobovat její odchlípení.
 • Aniridie
 • Anizometropie
  Stav, kdy na každém oku je jiná dioptrická mohutnost. Mírná anizometropie je u většiny lidí.
 • Anterior
  Latinský výraz pro „přední, uložený vpředu“.
 • Antioxidanty
  Látky (např. některé vitamíny), které dokáží v organismu vychytávat a neutralizovat škodlivé kyslíkové radikály.
 • Asférická čočka
  Asférická kontaktní čočka používaná u pacientů s astigmatismem nebo vysokým stupněm presbyopie.
 • Astigmatismus
  Nerovnoměrné zakřivení rohovky, díky kterému se světelné paprsky vstupující do oka nesetkávají na sítnici v jediném ohnisku. Lidé se s astigmatismem často již narodí a tato vada se většinou nezhoršuje s věkem. Astigmatismus je často spojen s daleko- nebo krátkozrakostí.
 • Atrofie
  Zmenšení nebo ztenčení původně zdravého a normálně vyvinutého orgánu.
 • Autorefraktometr
  Přístroj k měření počtu dioptrií.
 • B

 • B-Scan
  Ultrazvukové vyšetření, během kterého se vlny odrážejí od očních tkání a optických struktur. Používá se ke zobrazení struktur, které není možné pozorovat přímo.
 • Barvocit
  Schopnost rozlišovat barvy.
 • Bělima
  Skléra. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.
 • Bifokální
  Brýle, které v každé čočce obsahují dvě různé optické mohutnosti, zpravidla pro vidění na blízko a na dálku.
 • Binokulární vidění
  Schopnost zaostřit na sledovaný objekt oběma očima zároveň a vytvořit na sítnici z obou očí spojený jediný obraz. Špatné binokulární vidění mají obvykle malé děti. Dospělí s poruchou binokulárního vidění mají potíže s vnímáním hloubky a vzdálenosti předmětů.
 • Blefaritis
  Bakteriální zánět očního víčka.
 • Blefarochalaza
  Nadbytečná kůže na víčkách, většinou horních. Způsobuje pocit těžkých, unavených očí a odstraňuje se operačním zákrokem.
 • Blefaroplastika
  Chirurgický zákrok ke zlepšení vzhledu a funkce očních víček, používá se při blefarochalaze.
 • Blefarospasmus
  Násilné sevření očních víček, které pacient nemůže vůlí ovlivnit. Je způsobeno špatnou funkcí nervů, které ovládají oční svaly. V mírnější formě může způsobovat například „tiky“.
 • C

 • Cévnatka
  Choroidea. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.
 • CO2 laser
  Vysokoenergetický laser, který je možné použít k chirurgickým řezům. Dokáže vaporizovat (odpařovat) svrchní vrstvu kůže aniž by poškodil vrstvy ležící pod ní.
 • Cylindrická skla
  Speciální skla užívaná pro korekci astigmatismu.
 • D

 • Dakryocystitida
  Zánět slzného vaku.
 • Dalekozrakost
  Hypermetropie. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.
 • Diabetická retinopatie
  Závažná komplikace dlouhotrvajícího diabetu, kdy jsou postupně poškozovány jemné cévy v oční sítnici retině). Pokud se nemoc včas neléčí, může končit slepotou. Proto by všichni pacienti s diabetem (cukrovkou) měli podstupovat pravidelné vyšetření u očního lékaře.
 • Diplopie
  Dvojité vidění. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.
 • Dvojité vidění
  Diplopie. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.
 • Dystrofie rohovky
  Dědičná onemocnění na rohovce.
 • E

 • Ektopie čočky
  Vrozená vada, kdy čočka zaujímá jiné místo v oku než normálně.
 • Ektropium
  Vyvrácení okraje víčka od oka. Často způsobuje slzení a je možné jej operačně upravit.
 • Emetropie
  Nepřítomnost žádné dioptrické vady. Ideální zraková ostrost.
 • Entropium
  Vtočení okraje víčka dovnitř, řasy jsou obráceny proti bulbu a dráždí spojivku a rohovku. Řeší se operačně.
 • Enukleace
  Chirurgické vynětí oční koule z očnice například kvůli nemoci nebo vážnému poranění oka.
 • Episkleritida
  Zánětlivé onemocnění skléry (bělimy).
 • Excimerový laser
  Vysokoenergetický laser, která se používá u zákroků PRK a LASIK. Odstraňuje přesnou vrstvu tkáně rohovky a tím dokáže upravit refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus).
 • Exoftalmus
  Posunutí oka v očnici směrem dopředu („vypoulení“ oka).
 • F

 • Fakická čočka
  Nitrooční čočka, která se umisťuje dovnitř oka před vlastní čočku pacienta. Používá se při korekci vyšších dioptrických vad.
 • Fakoemulzifikace
  Odstranění šedého zákalu za pomoci ultrazvuku.
 • Fixační bod
  Bod ve zrakovém poli, na který obě oči zaostřují. Na sítnici se zobrazuje v místě žluté skvrny, kde je vidění nejostřejší.
 • Fluorescenční angiografie
  Vyšetření používané ke zobrazení cév v sítnici a v duhovce. Fluorescenční barvivo se aplikuje injekčně do žíly na paži a odtud se dostává do krevního řečiště v oku.
 • Fotofobie
  Zvýšená citlivost na světlo. Světlo je vnímáno jako nepříjemné. Často je spojena s nadměrným slzením a může být způsobena zánětem duhovky nebo rohovky.
 • Fovea
  Žlutá skvrna. Místo nejostřejšího vidění na sítnici s největší hustotou čípků.
 • Fundus
  Oční pozadí. Část oka, kterou lékař vyšetřuje oftalmoskopem.
 • G

 • Glaukom
  Zelený zákal. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.
 • Glaukom s otevřeným úhlem
  Nejčastější forma zeleného zákalu. Komorový úhel a odtok nitrooční tekutiny není mechanicky blokován, přesto bývá často zvýšený nitrooční tlak a dochází k poškození zrakového nervu.
 • Glaukom s uzavřeným úhlem
  Méně častá forma zeleného zákalu. Komorový úhel a tím i odtok nitrooční tekutiny z oka je mechanicky blokován především duhovkou. Může se projevit jako akutní glaukomový záchvat se silnou bolestí a přechodnou ztrátou vidění.
 • Gonioskopie
  Vyšetření komorového úhlu pomocí speciální kontaktní čočky, která se přikládá do oka po místním znecitlivění.
 • H

 • Hemianopsie
  Výpadek vidění v jedné polovině zorného pole.
 • Hemoragie
  Krvácení.
 • Hordeolum
  Ječné zrno. Zánět žlázek umístěných při okraji řas.
 • Hypermetropie
  Dalekozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.
 • Ch

 • Chalasion
  Chalázie. Zánětlivé onemocnění žlázek na víčku. Může se spontánně vstřebat nebo je potřeba provést drobný chirurgický zákrok.
 • Chorioretinitida
  Zánětlivé onemocnění cévnatky a sítnice. Pozánětlivé změny na sítnici se projeví výpadky v zorném poli.
 • Choroidea
  Cévnatka. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.
 • I

 • Inferior
  Latinský výraz pro „spodní, uložený dole“.
 • Intaktní
  Zdravý, nepoškozený.
 • IOL (intraocular lens)
  Nitrooční čočka. Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.
 • Iridocyklitida
  Zánětlivé onemocnění duhovky a řasnatého tělíska.
 • Iridoplegie
  Na osvětlení nereagující zornice, která je stále stejně středně široká (například po úraze).
 • Iris
  Duhovka.
 • Iritida
  Zánět duhovky.
 • Ischémie
  Nedostatečné okysličení orgánů nebo tkání, které jsou tímto stavem poškozovány.
 • K

 • Katarakta
  Šedý zákal. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.
 • Keratitida
  Zánětlivé onemocnění rohovky, které může být způsobeno například infekcí, kontaktními čočkami, cizím tělesem v oku, příliš intenzivním světlem, nedostatkem vitamínu A, nedostatečným zvlhčením oka nebo alergií.
 • Keratokonjunktivitida
  Zánět rohovky a spojivek.
 • Keratokonus
  Dědičné degenerativní onemocnění rohovky charakterizované všeobecným ztenčením a vyklenutím rohovky v jednom místě, které zhoršuje kvalitu vidění obvykle na obou očích.
 • Keratoplastika
  Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky.
 • Keratotopografie
  Vyšetření povrchu rohovky, které poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.
 • Kolagen
  Ve vztahu k oku je kolagen vláknitý protein uvnitř rohovky, který pomáhá udržovat její tvar. Některé nové laserové metody kolagenová vlákna zahřívají na vysokou teplotu, čímž mění tvar rohovky.
 • Kolobom
  Vrozená vada oka vznikající poruchou uzávěru embryonální oční štěrbiny. Může postihovat duhovku, řasnaté tělísko, cévnatku a zrakový nerv nebo postihnout celé oko v rozsahu od sítnice až po okraj zornice.
 • Komorový úhel
  Oblast v přední oční komoře, kudy odtéká z oka přebytečná nitrooční tekutina. Špatné utváření komorového úhlu může zapříčinit vznik zeleného zákalu.
 • Konjunktiva
  Spojivka. Tenká blanka vystýlající vnitřní povrch očního víčka a pokrývající malou část skléry.
 • Kontrastní citlivost
  Zraková schopnost rozlišit detaily mezi objektem a jeho pozadí v závislosti na míře světelného kontrastu.
 • Konvergence
  Koordinovaný pohyb obou očí, který umožňuje správné zobrazení sledovaného předmětu na stejném místě obou sítnic.
 • Korekce
  Výraz používaný pro metody, které mají za úkol odstranit dioptrickou vadu (brýle, kontaktní čočky, laserový zákrok).
 • Kornea
  Rohovka. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.
 • Krátkozrakost
  Myopie. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.
 • Kryocyklotermie
  Zákrok, který má za úkol snížit produkci nitrooční tekutiny. Spočívá v destrukci části řasnatého tělíska, kde se nitrooční tekutina tvoří.
 • L

 • Lagoftalmus
  Neschopnost úplně zavřít oko. Vzniká například při obrně lícního nervu a je při něm důležité chránit oko před vyschnutím.
 • Lakrimální
  Slzný.
 • LASEK (Laser Epithelial Keratomielusis)
  Technika laserové refrakční chirurgie, kdy se rohovka modeluje excimerovým laserem pod epiteliálním lalokem.
 • Laser
  Zkratka z anglických slov Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Úzký svazek paprsků o vysoké intenzitě, který má v dneším očním lékařství (a nejen v něm) velmi široké použití. Známe různé druhy laserů (excimerový, erbiový, holmiový apod.), které se používají k různým účelům.
 • LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis)
  V současnosti nejpoužívanější metoda laserové refrakční chirurgie. Chlopeň svrchní rohovkové tkáně je odklopena, aby se laserem mohla seříznou hlouběji uložená rohovková tkáň.
 • Laterální (lateralis)
  Latinský výraz pro „postranní, uložený na boku“.
 • Lensektomie
  Vynětí čočky z oka.
 • M

 • Makula
  Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.
 • Makula lutea
  Žlutá skvrna. Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.
 • Makulární degenerace
  Degenerace fotoreceptorů v místě nejostřejšího vidění na sítnici. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.
 • Mediální (medialis)
  Latinský výraz pro „prostřední, uložený ve středu“.
 • Melanin
  Černý pigment (barvivo) uložený v buňkách pigmentového epitelu, který umožňuje pohlcovat světelné paprsky.
 • Mikrofakie
  Dědičná vada, kdy jsou oční čočky menší a obvykle také více zakulacené. Často na jejím základě vzniká sekundárně zelený zákal.
 • Mikroftalmus
  Vrozený zmenšený oční bulbus.
 • Mióza
  Zúžení zorniček. Jejím opakem je mydriáza, rozšíření zorniček.
 • Multifokální
  Brýle nebo kontaktní čočky, které umožňují zaostřovat na předměty v různých vzdálenostech. Bifokální čočky mají dvě vzdálenosti, na dálku a na blízko, trifokální mají tři různé vzdálenosti ohniska – na blízko, na dálku a na střední vzdálenost. Nejnovější čočky nabízejí kontinuální spektrum zaostření od spodního až po horní okraj čočky.
 • Mydriáza
  Rozšíření zorniček. Jejím opakem je mióza, zúžení zorniček.
 • Myop
  Krátkozraký člověk. Jeho opakem je hypermetrop, dalekozraký člověk.
 • Myopie
  Krátkozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.
 • N

 • Nasální
  Latinský výraz pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našemu nosu.
 • Nekróza
  Odumírání tkáně nebo orgánu z důvodu nejrůznějšího poškození.
 • Neuritida
  Zánět nervu.
 • Nitrooční čočka
  Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.
 • Nitrooční tlak
  Tlak uvnitř oka, který je určován množstvím nitrooční tekutiny, která je v oku obsažena.
 • Nystagmus
  Nechtěný a rytmický pohyb očí ze strany na stranu. Běžně vzniká například při jízdě na kolotoči, jinak je známkou nervového onemocnění.
 • O

 • OCT (optická koherentní tomografie)
  Přístroj, který umožňuje velmi podrobné vyšetření sítnice.
 • Oční hypertenze
  Stav, kdy je zvýšený nitrooční tlak, ale nemusí to ještě znamenat zelený zákal (poškození zrakového nervu).
 • Odchlípení sítnice
  Amoce sítnice. Stav, kdy se smyslový epitel sítnice odchlipuje od pigmentového epitelu. Závažný stav se musí včas řešit operací, jinak může končit úplnou slepotou.
 • Oftalmolog
  Oční lékař.
 • Oftalmologie
  Oční lékařství. Medicínský obor zabývající se lidským okem, zrakem a chorobami s tím souvisejícími.
 • Oftalmoskop
  Přístroj, který se používá k vyšetření očního pozadí.
 • Okulární
  Týkající se oka, mající souvislost s okem.
 • Optická zóna
  Oblast rohovky, ve které dochází ke změně jejího zakřivení.
 • Optický disk
  Také zvaný „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.
 • Optický nerv
  Nerv spojující oko s mozkovým zrakovým centrem. Přenáší do mozku impulsy tvořené v sítnici. Degenerace části optického nervu je podstatou onemocnění zeleným zákalem.
 • Optometrie
  Nelékařský obor zabývající se vyšetřováním oka, měřením zraku a předepisováním korekčních pomůcek (brýle, kontaktní čočky).
 • Optometrista
  Odborník v optometrii, nemá lékařské vzdělání.
 • Orbita
  Latinský výraz pro „očnici“.
 • P

 • Pachymetrie
  Ultrazvuková metoda užívaná pro určení tloušťky rohovky. Důležité vyšetření v laserové léčbě refrakčních vad.
 • Papila optického nervu
  Také zvaná „optický disk“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.
 • Pars plana vitrektomie
  Operace nazývaná podle místa, kterým vstupuje chirurg do sklivcové dutiny. Touto metodou se operují především onemocnění sklivce a sítnice.
 • Perforace
  Latinský výraz pro „proděravění“.
 • Periferní vidění
  Postranní vidění. Vnímání předmětů, které neleží ve směru našeho pohledu.
 • Perimetrie
  Metoda, pomocí které se vyšetřuje rozsah periferního vidění.
 • Pleoptika
  Způsob léčení tupozrakosti u dětí. Může spočívat například v zakrytí dobře vidícího oka, aby se tupozraké oko donutilo přijímat více zrakových podnětů.
 • Polarizační čočka
  Brýlové čočky (u slunečních brýlí), které chrání oko před UV zářením a zároveň dokáží redukovat rušivé odlesky a odrazy světla. Proto umožňují ostřejší vnímání barev a lepší vidění ve slunečních brýlích.
 • Posterior
  Latinský výraz pro „zadní, uložený vzadu“.
 • Presbyopie
  Vetchozrakost. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.
 • PRK (fotorefraktivní keratektomie)
  Jedna z metod laserové refrakční chirurgie. Její podstatou je odstranění centrální části rohovky.
 • Přední kapsulotomie
  Chirurgická technika užívaná v léčbě šedého zákalu spočívá v cirkulárním otevření přední plochy pouzdra, které obsahuje oční čočku.
 • Přední segment
  Přední třetina oka, která zahrnuje rohovku, přední oční komoru, duhovku a ciliární tělísko.
 • Pterygium
  Tkáň spojivky přerůstající přes rohovku. V některých případech je možné chirurgické řešení.
 • Ptóza
  Pokles horního očního víčka. Může být vrozená nebo způsobená nedostatečnou funkcí svalu, který víčko udržuje v patřičné pozici.
 • Pupila
  Zornice. Její rozšíření nebo naopak zúžení reguluje množství světelných paprsků, které vstoupí dovnitř do oka.
 • R

 • Refrakce
  Poměr celkové lomivosti všech lomných prostředí oka k délce oční koule. Pokud je refrakce ideální (oko bez dioptrické vady), leží sítnice v ohnisku optického systému.
 • Refrakční chirurgie
  Oční chirurgie, která má za úkol korigovat dioptrické vady buď pomocí změny tvaru a tloušťky rohovky nebo pomocí nitroočních čoček implantovaných dovnitř do oka.
 • Refrakční vada
  Optická vada oka, která způsobí, že světelné paprsky vstupující do oka se spojují před sítnicí (krátkozrakost), za sítnicí (dalekozrakost) nebo na několika různých místech sítnice (astigmatismus). Výsledkem těchto stavů je snížená ostrost vidění.
 • Refraktometr
  Zařízení, pomocí kterého se měří refrakční vady oka.
 • Retina
  Sítnice. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.
 • Retinitis pigmentosa
  Dědičná degenerace sítnice. Objevuje s ena obou očích. Začíná, obvykle již v dětství, šeroslepostí, následují výpadky v zorném poli a nakonec úplná slepota.
 • Retinoblastom
  Často dědičný zhoubný nitrooční nádor, který vzniká z buněk retiny (sítnice). Pokud se neléčí (vyjmutím oka), končí smrtelně.
 • Retinopatie
  Chorobné změny na sítnici a jejích cévách, které souvisí s jiným celkovým onemocněním (vysoký krevní tlak, diabetes).
 • Retinopexe
  Způsob uzávěru trhliny v sítnici vytvořením chorioretinální jizvy.
 • Retinoschíza
  Degenerativní onemocnění sítnice charakterizované rozštěpem části sítnice.
 • Rhodopsin
  Zrakový pigment obsažený v tyčinkách.
 • RK (radiální keratotomie)
  Chirurgická metoda pro léčbu refrakčních vad, kde se provádí cirkulární naříznutí periferní části rohovky.
 • Rohovka
  Kornea. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.
 • Rohovková dystrofie
  Vzácné dědičné onemocnění, které je charakterizované ukládáním abnormálního materiálu v rohovkové tkáni. To se může projevit až později v průběhu života a způsobí zakalení rohovky.
 • Rohovkový vřed
  Defekt na povrchu rohovky, obdobný zranění nebo vředu na kůži. Rohovkový vřed může být způsobený zraněním, drážděním řasami, vyschnutím oka nebo infekcí.
 • S

 • Sakadické pohyby
  Rychlé a vůlí neovlivnitelné pohyby oka o minimálním rozsahu.
 • Sférofakie
  Vrozená vada oční čočky, při které jsou čočky více kulovité než obvykle. Často jsou také menší a mohou způsobovat vznik sekundárního zeleného zákalu.
 • Sicca syndrom
  Nazývá se také Sjogrenův syndrom. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.
 • Sítnice
  Retina. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.
 • Sjogrenův syndrom
  Nazývá se také „sicca syndrom“. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.
 • Skléra
  Bělima. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.
 • Sklivcové zákaly
  Drobné částečky uvnitř sklivce. Člověk je vnímá jako malé stíny, které se pohybují v jeho zorném poli spolu s pohyby oka a které nelze odstranit mrkáním.
 • Sklivec
  Čirá rossolovitá hmota, která vyplňuje větší část očního bulbu.
 • Skotom
  Výpadek nebo zastínění v zorném poli.
 • Slabozrakost
  Podstatné snížení zrakové ostrosti na obou očích.
 • Slepá skvrna
  Také zvaná „optický disk“ nebo „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory.
 • Snellenovy optotypy
  Tabule s písmeny nebo symboly různých standardizovaných velikostí, na kterých se vyšetřuje zraková ostrost.
 • Strabismus
  Šilhání.
 • Stroma
  Vnitřní vrstva rohovky.
 • Sufuze spojivky
  Krvácení pod spojivku.
 • Suché oko
  Stav způsobený sníženou produkcí nebo špatným složením slz. Projevuje se zčervenáním, otokem a podrážděním postiženého oka. Většinou se upraví při použití „umělých slz“.
 • Superior
  Latinský název pro „horní, umístěný nahoře“.
 • Š

 • Šedý zákal
  Katarakta. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.
 • Štěrbinová lampa
  Mikroskop používaný k vyšetření především předního, ale i zadního segmentu oka.
 • T

 • Temporální
  Latinský název pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našim spánkům.
 • Tonometr
  Zařízení pro měření tlaku. V oftalmologii se jím měří tlak nitrooční.
 • Tonometrie
  Měření nitroočního tlaku.
 • Topograf
  Zařízení pro vyšetření povrchu rohovky. Poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.
 • Trabekulektomie
  Jeden z typů operace zeleného zákalu. Má za úkol zlepšit odtok nitrooční tekutiny a tím snížit nitrooční tlak.
 • Trachom
  Infekční onemocnění oka způsobené mikroorganismem Chlamydia trachomatis. Neléčené může vést až ke slepotě.
 • Transplantace rohovky
  Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky. Nazývá se také keratoplastika.
 • Tupozrakost
  Amblyopie. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.
 • U

 • Ultrazvuk
  Vyšetření, které má v medicíně široké použití, se užívá také v očním lékařství. Ultrazvukový přístroj vysílá do oka vlny, které se v různé míře odráží od jednotlivých očních struktur. To umožňuje vyšetřit jednotlivé tkáně uvnitř oka a rozeznat chorobné stavy.
 • Uvea
  Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.
 • Uveitida
  Zánětlivé onemocnění uveálního traktu: cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. Nejčastější příznaky jsou bolest oka, citlivost na světlo, zhoršené vidění, slzení a zčervenání oka.
 • V

 • Vaskularizace rohovky
  Prorůstání drobných cév do původně bezcévné rohovky, což zhoršuje její propustnost pro světelné paprsky.
 • Vetchozrakost
  Presbyopie. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.
 • Vitrektomie
  Odstranění sklivcové hmoty z oční koule a jeho nahrazení například plynem nebo silikonovým olejem.
 • Vizus
  Zraková ostrost.
 • VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace)
  Degenerace buněk ve žluté skvrně, v místě nejostřejšího vidění. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.
 • X

 • Xantelazma
  Žlutavé ložisko na očním víčku, známka zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.
 • Z

 • Zadní kapsulotomie
  Laserový zákrok, který je někdy nutné provést po chirurgickém řešení šedého zákalu. Během operace šedého zákalu se odtsraňuje přední část pouzdra, ve kterém je umístěna čočka, zadní část se obvykle ponechává. Pokud se zadní část pouzdra zakalí, je také nutné ji odstranit.
 • Zelený zákal
  Glaukom. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.
 • Zraková dráha
  Průběh nervových spojení, skrze která probíhají zrakové impulsy ze sítnice do zrakového centra v mozkové kůře.
 • Zraková ostrost
  Vizus. Rozlišovací schopnost oka neboli nejmenší vzdálenost dvou bodů v prostoru, které je ještě oko na určitou vzdálenost schopno rozlišit.
 • Zrakové pole
  Část prostoru, který je oko schopno vnímat (periferním viděním), pokud se dívá přímo před sebe.
 • Ž

 • Živnatka
  Uvea. Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.
 • Žlutá skvrna
  Nazývaná také makula nebo fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Podívejte se na novinky