Na jakém principu fungují kapky proti zelenému zákalu?

Na jakém principu fungují kapky proti zelenému zákalu?

4. 6. 2024

Zelený zákal neboli glaukom je chronické onemocnění postihující zrakový nerv. Pokud tato choroba není léčena, způsobuje zásadní poškození funkce oka vedoucí ke slepotě. Zelený zákal je možné dělit na několik typů lišících se průběhem i možnostmi terapie. Tento článek shrnuje informace o konzervativní léčbě nejčastějšího typu této nemoci – primárního glaukomu s otevřeným úhlem podávané ve formě očních kapek.

Jedním z hlavních faktorů vyvolávajících vznik a rozvoj glaukomu je vysoký nitrooční tlak, a proto je i primární léčba cílena na jeho snižování. Lze toho dosáhnout aplikací celé řady různých očních kapek. Cílem této léčby je stabilizovat pacientův stav, tedy zachovat zrakové funkce a kvalitu jeho života. Volba metody léčby glaukomu je vždy individuální. Volí se podle aktuálního stavu, stupně poškození zrakového nervu, hodnot nitroočního tlaku a dosavadního průběhu onemocnění. Správná léčba dokáže toto chronické progresivní onemocnění pozastavit. 

Obecně mají přípravky používané v konzervativní (tedy nikoliv pomocí chirurgického zákroku) léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem normalizovat nitrooční tlak. Fungují přitom zpravidla na dvou různých principech. První se týká snížení tvorby nitrooční tekutiny v řasnatém tělísku oka, druhý pak cílí na její odtok trámčinou a uveosklerálními prostory. Některé účinné látky používané v očních kapkách vykazují obě výše zmiňované funkce.

Oční kapky určené k léčbě zeleného zákalu

V následujících řádcích budou uvedeny nejběžněji užívané látky obsažené v očních kapkách určených k léčbě glaukomu a mechanismus jejich účinku.

  • Analoga prostaglandinů: V současné době jde o nejpoužívanější přípravky, předepisované jako léky první volby, a to zvláště kvůli jejich minimálním nežádoucím účinkům systémového charakteru a možnosti kombinovat je s dalšími léky používanými k léčbě glaukomu. Jejich působením dochází k usnadnění odtoku nitrooční tekutiny z oka uveosklerální cestou.
  • Beta-blokátory: Tyto kapky jsou obvykle využívány ve chvíli, kdy léčba pouze pomocí analog prostaglandinů není účinná. Snižují produkci nitrooční tekutiny v řasnatém tělísku. 
  • Alfa-agonisté: I tyto přípravky způsobují snížení produkce tekutiny v řasnatém tělísku oka, zároveň však zvyšují množství tekutiny, která je z oka odváděna. Velmi často jsou tyto přípravky využívány po operacích či v kombinaci s léky obsahujícími jiné účinné látky.
  • Inhibitory karboanhydrázy: Přípravky obsahující tyto účinné látky omezují množství produkované nitrooční tekutiny, a to omezením funkce enzymu karboanhydrázy v řasnatém tělísku. Často jsou podávány v kombinaci s prostaglandiny či s beta-blokátory. Kromě očních kapek jsou tyto léky dostupné i ve formě tablet, které jsou však obvykle využívány ve vážnějších případech.
  • Inhibitory Rho-kinázy: I tyto přípravky zlepšují odtok nitrooční tekutiny z oka, v tomto případě však převážně přes trabekulární síťovinu.  

Kapky bez konzervantů

V současné době mají tedy lékaři na výběr celou řadu očních kapek s různými účinnými látkami a zároveň i možnost doporučit užívání jejich vhodných kombinací. Terapie tak může být upravována na míru každému pacientovi. V řadě případů jsou využívány i tzv. fixní kombinace, kdy jsou v jednou přípravku kombinovány různé účinné látky. V současné době jsou na trhu i kapky, které je možné předepisovat například pacientům s alergickými reakcemi na klasické přípravky, neboť tyto speciální formy neobsahují konzervanty. Léčba glaukomu léčivými přípravky bez konzervantů je jednoznačně upřednostněna i v guidelines (doporučených postupech) Evropské glaukomové společnosti (EGS – European Glaucoma Society). Hlavním úkolem pacienta tak zůstává brát doporučené léky zodpovědně, pravidelně a podle pokynů lékaře.

(eub)

Zdroje:

1. https://glaucomafoundation.org/how-do-glaucoma-eye-drops-work/
2. https://glaucoma.org/articles/understanding-glaucoma-eye-drops
3. www.nei.nih.gov/Glaucoma/glaucoma-medicines
4. https://farmaciepropraxi.cz/pdfs/lek/2016/01/05.pdf

5. www.aao.org/eye-health/diseases/glaucoma-eyedrop-medicine

Čtěte dále