Způsob spaní možná ovlivňuje tvorbu zeleného zákalu

Způsob spaní možná ovlivňuje tvorbu zeleného zákalu

28. 2. 2014

Bojíte se zeleného zákalu? Možná byste se měli zamyslet nad svým spaním. Podle nové studie totiž může existovat určitá spojitost mezi polohou ve spánku a asymetrickou ztrátou zrakové ostrosti u zeleného zákalu s otevřeným úhlem.

Bojíte se zeleného zákalu? Možná byste se měli zamyslet nad svým spaním. Podle nové studie totiž může existovat určitá spojitost mezi polohou ve spánku a asymetrickou ztrátou zrakové ostrosti u zeleného zákalu s otevřeným úhlem.

Na poloze záleží

V časopise American Journal of Ophtalmology byly zveřejněny výsledky nedávné studie, která se zabývala preferovanou polohou ve spánku u lidí s glaukomem s otevřeným úhlem a jejím vztahem k asymetrickému zhoršení zrakové ostrosti. Většina z nás stráví přibližně něco mezi jednou čtvrtinou až jednou třetinou života spánkem. Výzkumníci uvádějí, že během něj člověk neustále střídá polohy na zádech a na boku, přičemž velmi často převažuje jedna strana oproti druhé. S tím souvisí i zvýšení nitroočního tlaku na té straně, na které pacient převážně leží – a právě to by mohlo vést k postupnému asymetrickému zhoršování zraku a k progresi glaukomu.

Značné rozdíly

Autoři studie sledovali 692 pacientů. Šlo jednak o nemocné s bilaterálním normotenzním glaukomem (tehdy je nitrooční tlak normální, ale jsou pozorovatelné typické změny pro glaukom) a dále pak o lidi s glaukomem se zvýšeným nitroočním tlakem. Všichni účastníci měli za úkol vyplnit dotazník, podle kterého byla určena jejich preferovaná poloha ve spánku. Bylo též označeno jejich „lepší oko“ a „horší oko“. Zjistilo se následující: 

  • U 62 % respondentů byl zjištěn rozdíl mezi zrakovou ostrostí jednoho a druhého oka.
  • Z 309 účastníků s normotenzním glaukomem bylo 100 těch, kteří preferují polohu na boku, a 66 z nich spí na straně, která odpovídá jejich „horšímu oku“.
  • Mezi 121 pacienty s glaukomem s vysokým nitroočním tlakem 32 spí raději na boku a 23 z nich na straně „horšího oka“.

Výzkumy budou pokračovat 

Dle závěrů výzkumného týmu se předpokládá, že poloha ve spánku preferovaná u pacientů se zeleným zákalem může být velmi pravděpodobně spojena s větším zhoršováním zraku na straně, na které pacient raději spí. Bylo ale doporučeno doplnění dalších studií včetně takových, kde budou použity videonahrávky spánku. Tím se určí preferované polohy lépe a přesněji, než bylo možné pomocí dotazníků.

(cabi)

Zdroj: www.healio.com

Čtěte dále