Zeleným zákalem mohou být ohroženy také děti

Zeleným zákalem mohou být ohroženy také děti

27. 3. 2014

Přestože je zelený zákal častěji zmiňován v souvislosti s dospělými, mohou jím trpět také děti. Na odhalení tohoto onemocnění se přitom vedle lékařů často podílí také rodiče.

Přestože je zelený zákal častěji zmiňován v souvislosti s dospělými, mohou jím trpět také děti. Na odhalení tohoto onemocnění se přitom vedle lékařů často podílí také rodiče.

Pozorní rodiče

Zelený zákal patří mezi málo častá dětská onemocnění. Jeho příznaky se od symptomů přítomných u dospělých nemocných v mnohém liší. Přestože je dětský oční lékař jediným odborníkem, který diagnózu glaukomu u dítěte definitivně potvrdí, důležitou roli v jeho odhalení nezřídka hrají rodiče malého pacienta.

Nemocné oči mohou mít už miminka

Lékaři rozlišují tři typy dětského zeleného zákalu, a to podle období, v kterém se onemocnění rozvíjí. Zatímco kongenitální (vrozený) a infantilní glaukom se projeví do jednoho roku věku, juvenilní typ je diagnostikován později v průběhu dětství. Zelený zákal, který postihuje malá miminka, bývá nejčastěji způsoben nedokonalým vývojem vnitřních struktur oka. Důsledkem je vytvoření překážek v plynulém odtoku nitrooční tekutiny a zvýšení nitroočního tlaku. Na vrozený a infantilní glaukom nezřídka upozorní rodiče, kteří si všimnou následujících příznaků:

  • zvýšeného slzení,
  • nápadně velkých oči,
  • zkalené rohovky,
  • uhýbání či svírání víček před jasným světlem.

Naslouchejte steskům svých dětí

Oproti prvním dvěma typům zelného zákalu se juvenilní glaukom, který se vyskytuje později v dětství, více podobá zelenému zákalu dospělých. Starší děti jsou již totiž schopné popsat, co je trápí. Svým rodičům si tak mohou stěžovat na:

  • přecitlivělost na světlo,
  • poruchy vidění,
  • potíže s přizpůsobením zraku šeru,
  • bolesti hlavy či oka,
  • častější mrkání či svírání víček,
  • trvale zarudlé oči.

I když není zelený zákal jediným onemocněním, které mohou výše zmíněné příznaky doprovázet, je třeba přítomnost zvýšeného nitroočního tlaku vyloučit. Jen tak lze předejít nevratnému poškození, či dokonce úplné ztrátě zraku. Pokud máte podezření, že s očima vašeho dítěte není něco v pořádku, svěřte se pediatrovi.

(veri)

Zdroj: www.glaucoma.org

Čtěte dále