Zelený versus šedý zákal: můžete mít oba současně

Zelený versus šedý zákal: můžete mít oba současně

18. 1. 2014

Jak zelený, tak šedý zákal jsou u starších lidí poměrně běžným jevem a hodně z těch, kdo překročili šedesátku, už mají zkušenosti s oběma. Na druhou stranu i když můžete onemocnět zeleným i šedým zákalem zároveň, neznamená to, že tato dvě onemocnění spolu nějak zvlášť souvisí.

Jak zelený, tak šedý zákal jsou u starších lidí poměrně běžným jevem a hodně z těch, kdo překročili šedesátku, už mají zkušenosti s oběma. Na druhou stranu i když můžete onemocnět zeleným i šedým zákalem zároveň, neznamená to, že tato dvě onemocnění spolu nějak zvlášť souvisí.

Oba jsou zákaly a přece je každý jiný?

Dá se říci, že příbuznost mezi oběma zákaly končí u podobnosti jejich jmen. Kromě toho, že obě onemocnění postihují oko, už nic jiného společného nemají.

  • Zelený zákal – toto onemocnění se ve svém pokročilém stadiu projevuje nevratnou ztrátou zraku. Až do té chvíle však nemá v podstatě jiné příznaky, a proto je velmi důležité preventivní vyšetření, které dokáže onemocnění odhalit včas, aby bylo možné zahájit účinnou léčbu. Ztráta zraku je zde způsobena postupnou degenerací zrakového nervu, nejčastěji vyvolanou nadměrným zvýšením nitroočního tlaku.
  • Šedý zákal – i když i zde může dojít k významnému zhoršení vidění, na rozdíl od zeleného zákalu je možné toto zhoršení snadno vyléčit. Je totiž vyvoláno zakalením oční čočky, která se může z oka vyjmout během jednoduché operace. Původní čočka se pak nahradí umělým implantátem.

Když se oba zákaly objeví současně

Zvláště starší lidé mohou trpět jak zeleným, tak šedým zákalem zároveň a obě onemocnění je samozřejmě potřeba léčit. Otázka je, nakolik lze léčbu provádět zároveň, nebo jestli si naopak vzájemně překáží?

Operace šedého zákalu (vyjmutí zakalené čočky a její náhrada implantátem) má někdy za následek krátkodobé nebo i trvalejší změny nitroočního tlaku, což je významné pro léčbu zeleného zákalu. Proto je někdy po operaci šedého zákalu potřeba znovu upravit dávkování léků na zelený zákal tak, aby se dosáhlo žádoucích hodnot nitroočního tlaku. V některých méně častých případech zeleného zákalu může být léčba pomocí léků nedostatečná, a je proto potřeba přistoupit také k operaci. Potom má operace zeleného zákalu obvykle přednost před operací šedého zákalu, případně lze obě operace provést současně.

Léčba zeleného a šedého zákalu se ve většině případů nijak nevylučuje a oba zákaly lze bez problémů léčit naráz. Protože však zelený zákal na rozdíl od šedého způsobuje nevratné poškození zraku, má jeho léčba ve sporných případech obvykle přednost.

(vek)

Zdroj: www.glaucoma.org

Čtěte dále