Zelený versus šedý zákal – co tyto diagnózy spojuje a v čem se liší?

Zelený versus šedý zákal – co tyto diagnózy spojuje a v čem se liší?

16. 4. 2024

Podobné názvy zeleného zákalu (glaukom) a šedého zákalu (katarakta) mohou být poněkud zavádějící. Je pravda, že v obou případech jde o běžně se vyskytující onemocnění, nejčastěji s dlouhodobým vývojem, která mohou vést až k úplné ztrátě zraku. Tyto diagnózy spojuje i skutečnost, že k jejich rozvoji jsou náchylnější lidé, kteří trpí diabetem a že riziko jejich vzniku stoupá s věkem. U obou nemocí je také typické, že jejich počáteční stadia mohou probíhat nepozorovaně a pacient k lékaři přichází až při výraznějším poškození příslušných struktur oka. Zde ovšem podobnost končí a následující řádky popíšou hlavní rozdíly v původu, projevech a léčbě těchto onemocnění.

Zelený versus šedý zákal – podstata nemoci 

Podstatou zeleného zákalu je poškození optického nervu, který zprostředkovává komunikaci mezi okem a mozkem, a umožňuje tedy proces vidění. U nejběžnější formy zeleného zákalu (primární glaukom s otevřeným úhlem) je jako hlavní faktor rozvoje uváděn zvýšený nitrooční tlak. K této skutečnosti může docházet buď vlivem nadprodukce nitrooční tekutiny, nebo jejím nedostatečným odtokem. V první fázi rozvoje onemocnění je obvykle postiženo periferní vidění.

Podstatou šedého zákalu je postižení oční čočky. Při rozvoji katarakty dochází k postupnému zakalování této přirozeně průhledné struktury, které je způsobeno degenerativními změnami jejích tkání. Ztráta čirosti čočky vede k omezenému průchodu světelných paprsků, a tedy ke ztrátě zrakových funkcí. Mezi typické projevy šedého zákalu patří rozostřené vidění.

Zelený versus šedý zákal – léčba

Cílem léčby je zastavení progrese onemocnění a zachování kvalitních zrakových funkcí pacienta. Léčba je proto zaměřená hlavně na prevenci dalšího postupu poškození, a z toho důvodu se jedná o dlouhodobou, obvykle celoživotní terapii. Pacient při ní musí docházet na pravidelné kontroly ke svému očnímu lékaři. V prvních fázích se obvykle přistupuje k léčbě pomocí očních kapek, které buď omezují produkci nitrooční tekutiny v řasnatém tělísku, nebo podporují její odtok z oka. Kromě nastavení konzervativní terapie v podobě snížení nitroočního tlaku pomocí kapek existuje i laserová a chirurgická léčba glaukomu. Cílem této léčby je usnadnění odtoku nitrooční tekutiny a tím snížení nitroočního tlaku.

Jedinou cestou pro léčbu šedého zákalu je operace, při níž dojde k výměně postižené čočky za novou – umělou. Dochází tak (na rozdíl od zeleného zákalu) k nápravě zrakových funkcí oka. Z uvedených skutečností je patrné, že může nastat situace, kdy pacient trpí oběma onemocněními, která se mohou navzájem ovlivňovat. Šedý zákal může dokonce v některých případech vzniknout jako následek operace zeleného zákalu.

Ani u jednoho onemocnění bohužel není v současné době známa účinná prevence, ačkoli je potvrzeno, že zdravý životní styl a ochrana očí před prudkým slunečním světlem může riziko jejich rozvoje snížit. Nicméně nejdůležitější z tohoto pohledu jsou bezpochyby pravidelné kontroly u očního lékaře.

(eub)

Zdroje:

1. https://responsumhealth.com/conditions/glaucoma/glaucoma-vs-cataracts/

2. https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/sedy-zakal-priciny-projevy-a-lecba/

3. https://practiceplusgroup.com/knowledge-hub/glaucoma-vs-cataracts-symptoms/

4. https://glaucoma.org/articles/do-i-have-cataracts-or-glaucoma

5. https://www.mometrix.com/academy/glaucoma-and-cataracts/

Čtěte dále