Vrozený glaukom: včasný zákrok zachrání dítěti zrak

Vrozený glaukom: včasný zákrok zachrání dítěti zrak

28. 2. 2014

Primární kongenitální glaukom je vzácné oční onemocnění vyskytující se u dětí nejčastěji do tří let. Pokud není léčeno, může způsobit až slepotu. Je proto důležité poruchu včas diagnostikovat. Rodiče sami si mohou všimnout některých příznaků a přispět tak k rychlejšímu odhalení této choroby.

Primární kongenitální glaukom je vzácné oční onemocnění vyskytující se u dětí nejčastěji do tří let. Pokud není léčeno, může způsobit až slepotu. Je proto důležité poruchu včas diagnostikovat. Rodiče sami si mohou všimnout některých příznaků a přispět tak k rychlejšímu odhalení této choroby.

V hlavní roli čas 

 • Primární kongenitální glaukom postihuje děti od novorozeneckého věku do 3 let.
 • Jde o oční onemocnění přednostně poškozující zrakový nerv.
 • Přestože je vzácné (vyskytuje se u jednoho z 10 000 novorozenců), je závažné a vyžaduje speciální pozornost. Neléčený vrozený glaukom je nejčastější příčinou slepoty u dětí.
 • Primární znamená, že onemocnění není výsledkem nějaké jiné choroby nebo poruchy, například tumoru. Pod pojmem vrozený rozumíme, že je přítomen od narození.
 • První příznaky se nemusí objevit hned při narození, obvykle je zaznamenáme mezi 3 a 6 měsíci věku dítěte, někdy až po 3. roce.
 • Pokud je onemocnění zachyceno včas, 80–90 % dětí dobře zareaguje na léčbu a nemá následky.

Za vším stojí tlak 

Obecně je glaukom způsoben zvýšeným nitroočním tlakem. Abnormálně zvýšený tlak brání proudění oční tekutiny, čímž se nedostává dostatek živin do vnitřních částí oka. Ve zdravém oku totiž probíhá neustálá výměna oční tekutiny – odtéká sítí buněk a tkání a zároveň je nahrazována. U glaukomu je tato rovnováha narušena, ve většině případů není tekutina dostatečně filtrována pryč. Její nahromadění pak vyvolá zvýšení tlaku. To následně poškozuje nervová vlákna, která tvoří oční nerv. Ten vystupuje ze zadní části oka a vysílá signály o vnímaném obraze do mozku. Většinou se poškození vyvíjí pomalu a postižený si všimne příznaků, až když jsou škody rozsáhlé. Jakmile dojde ke ztrátě zraku, změny jsou nevratné.

Pozor hlavně na zrak chlapců 

Proč vzniká vrozený glaukom, to není dostatečně vysvětleno. V některých případech je dědičný, jindy tkví příčina v tom, že nebyla před narozením dostatečně vytvořena síť buněk a tkání, které zajišťují odtok nitrooční tekutiny. Je také velmi těžké předpovědět, které dítě bude postižené. Jedním z rizikových faktorů je přítomnost kongenitálního glaukomu v rodině. Pokud mají první i druhé dítě toto onemocnění, riziko se významně zvyšuje pro další potomky. Přibližně dvakrát častěji se tento problém vyskytuje u chlapců – někdy jde jen o jedno oko, ale ve třech ze čtyř případů bývá postižení oboustranné.

Typické příznaky

Jsou tři hlavní symptomy, kterých by si měl všimnout i rodič:

 • nedobrovolné ochranné zavírání očních víček,
 • bolestivá přecitlivělost na světlo,
 • nadměrné slzení.

V závislosti na stupni nemoci se mohou objevit i další signály:

 • zakalení rohovky, přední části oka,
 • zvětšení jednoho nebo obou očí,
 • červené oko.

Jak probíhá diagnostika

Důkladná oční prohlídka je důležitá nejen pro určení správné diagnózy, ale i kvůli odpovídající léčbě. Může být velmi obtížné vyšetřit malé děti stejným způsobem jako dospělé, proto je většinou vše prováděno na operačním sále pod celkovou anestezií. Vyšetření zahrnuje:

 • měření nitroočního tlaku,
 • důkladné prohlédnutí všech částí oka,
 • snímkování oka.

Konečná diagnóza primárního kongenitálního glaukomu se stanoví až po vyloučení všech možných nemocí, které mohou být za glaukom odpovědné nebo vyvolávají podobné příznaky.

Výběr vhodného řešení

První volbou je téměř vždy operační zákrok. Kvůli riziku, které u malých dětí představuje celková anestezie, se operace často provádí, jakmile je potvrzena diagnóza. Někdy to však nejde hned a lékař předepíše oční kapky, tablety nebo kombinaci obojího na upravení očního tlaku před operací. Jedním z možných přístupů je mikrochirurgie. Využívá drobné chirurgické nástroje k vytvoření umělého kanálu pro odtok nadbytečné tekutiny, případně z tohoto důvodu lékař implantuje chlopeň nebo malou trubku. Pokud ani jedna z možností nevyhovuje, lze zvolit laserovou operaci, při níž se odstraní oblast, kde je tekutina produkována. Po operaci většinou lékař ještě předepíše léky, které pomáhají udržet tlak na žádané úrovni.

Možná rizika

Při operační léčbě hrozí i komplikace. Mezi nejčastější patří:

 • vznik líného oka, tzv. amblyopie,
 • poškození sítnice,
 • astigmatismus,
 • posun oční čočky.

Jelikož se nitrooční tlak může kdykoliv znovu zvýšit, jsou pravidelné oční prohlídky nutné během celého života.

(bri)

Zdroj: www.webmd.com

Čtěte dále