Vědci jsou blízko pochopení genetických základů zeleného zákalu

Vědci jsou blízko pochopení genetických základů zeleného zákalu

30. 7. 2012

Odhalení genů zodpovědných za nejběžnější typ zeleného zákalu, takzvaný primární glaukom s otevřeným úhlem. Právě tímto objevem se mohou pyšnit američtí vědci. Jde o specifické varianty dvou genů ovlivňujících růst buněk a jejich přežívání.

Odhalení genů zodpovědných za nejběžnější typ zeleného zákalu, takzvaný primární glaukom s otevřeným úhlem. Právě tímto objevem se mohou pyšnit američtí vědci.  Jde o specifické varianty dvou genů ovlivňujících růst buněk a jejich přežívání. 

Od nových genů k novým lékům

Američtí vědci na své cestě za pochopením genetických základů zeleného zákalu museli analyzovat vzorky DNA od více než šesti tisíc lidí. Polovina z nich trpěla běžnou formou zeleného zákalu, zatímco druhá polovina sloužila jako kontrolní vzorek zdravých jedinců. Mezi pacienty se zeleným zákalem byli i takoví, kteří měli normální hodnoty nitroočního tlaku, což bývá méně obvyklé.

Z výsledků analýz DNA vyplynulo, že u pacientů se zeleným zákalem se ve srovnání se zdravou populací podstatně častěji vyskytují dvě určité genetické varianty, které se nacházejí na chromozomech číslo 8 a 9. Objev genů, které pravděpodobně významně zvyšují riziko vzniku zeleného zákalu, má velký význam pro jeho potenciální budoucí léčbu. Nové a účinnější léky by se měly zaměřovat právě na ovlivnění molekul kódovaných zmíněnými geny. Rovněž u lidí, u nichž by tyto geny byly včas zjištěny, by bylo možné včas zavést preventivní opatření.

Zelený zákal je častou příčinou slepoty

Ve Spojených státech trpí zeleným zákalem přibližně 2,2 milionu lidí a na celém světě je výskyt tohoto onemocnění odhadován na 67 milionů případů. Z toho asi 7 milionů lidí je v důsledku onemocnění zeleným zákalem zcela slepých. Ztráta zraku u zeleného zákalu je způsobena nevratným poškozením očního nervu, které může, ale nemusí být vyvoláno zvýšeným nitroočním tlakem. Protože léčený zelený zákal vede ke slepotě jen výjimečně, je velmi důležité podstupovat pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře, aby se onemocnění zjistilo včas.

(vek)

Zdroj: www.medicinenet.com

Čtěte dále