Spolupráce pacienta je při léčbě glaukomu zásadní

Spolupráce pacienta je při léčbě glaukomu zásadní

2. 12. 2023

Zelený zákal neboli glaukom patří mezi velmi závažná onemocnění. Pokud není diagnostikováno a léčeno včas, pacientovi hrozí postupná ztráta zraku či úplná slepota. Přesto je tato diagnóza mnohdy podceňována, což je dáno zejména tím, že její prvotní příznaky jsou nenápadné, ztráta zraku probíhá postupně a pacienti nepociťují žádné obtíže.

Ne nadarmo se proto nejčastějšímu typu glaukomu (primární s otevřeným úhlem) přezdívá tichý zloděj zraku. U mnoha pacientů je z tohoto důvodu diagnóza provedena až ve chvíli, když je zrak nenávratně poškozen a kvalita života snížena. A naopak řada osob, u kterých byl glaukom diagnostikován včas, doporučenou léčbu zanedbává. Z dlouhodobého hlediska se v takových případech jedná o závažnou chybu, která může mít velmi nepříjemné následky. S již vzniklým poškozením zraku si totiž současná medicína poradit neumí.

Existuje celá řada faktorů ovlivňujících rozvoj glaukomu. Patří mezi ně věk, genetické predispozice, rasa, poranění oka a některá onemocnění zraku, nízký krevní tlak, diabetes, onemocnění štítné žlázy, systémová cévní onemocnění, stres a další. Za nejdůležitější je však považován zvýšený nitrooční tlak, a proto je tzv. konzervativní léčba pomocí léků zaměřena právě na jeho snižování. Cílem terapie glaukomu je zamezit dalšímu prohlubování poškození zrakového nervu (což způsobuje právě zvýšený nitrooční tlak) a zachování kvality života pacienta.

Nevyžaduje-li proto situace jiný přístup, pacient obvykle nejprve užívá léky podávané ve formě očních kapek. Tyto léky:

  • snižují tvorbu nitrooční tekutiny,
  • ovlivňují odtok nitrooční tekutiny a
  • působí osmoticky (vyvolávají přesun vody z oka do krve – tyto přípravky jsou většinou podávány pouze v akutních případech nebo při nutném snížení extrémně vysokého nitroočního tlaku, a to ve formě tablet či infuze).

Co když léky nejsou účinné

V případě, že léčba není účinná, může následovat výměna původního léčivého přípravku za jiný, který má odlišný mechanismus účinku. Druhou variantou je použití kombinace více různých přípravků působících různým způsobem.

Při volbě vhodné terapie musí lékař přistupovat ke každému pacientovi individuálně a brát v úvahu typ a stupeň jeho glaukomového onemocnění, přítomnost dalších chorob a v neposlední řadě i schopnost pacienta dodržovat navržené léčebné schéma. Posledně jmenovaný bod není o nic méně důležitý než ty ostatní. Nedodržování doporučené léčby patří mezi velké problémy současné medicíny obecně a terapie glaukomu se týká velmi často. Bohužel to vede k tomu, že u řady lidí není dosaženo očekávaných výsledků léčby. Důvodů, proč pacienti nedodržují doporučenou terapii, je celá řada.

Podceňování významu léčby

Vzhledem k tomu, že zvýšený nitrooční tlak nebolí ani nás nijak neomezuje, si řada pacientů neuvědomuje závažnost svého stavu. Navíc navzdory pravidelné aplikaci kapek nepociťují žádné viditelné zlepšení, neboť jejím cílem je zabránit dalšímu zhoršení zrakových funkcí. Z tohoto důvodu je nezbytná dobrá komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Pacient musí rozumět podstatě svého onemocnění, resp. riziku jeho rozvoje a také důležitosti doporučené léčby.

Zároveň je zásadní, aby lékař pacientovi vysvětlil správnou techniku kapání očních kapek, neboť ta může mít vliv nejen na účinnost léků, ale také na některé projevy nežádoucích účinků. Ostatně i ty mohou zapříčinit neochotu pacienta dodržovat léčbu. I v tomto případě je však řešením správná komunikace s ošetřujícím lékařem, který může léčbu vhodně upravit, případně nevyhovující přípravek vyměnit.

Nevyhovující způsob léčby

Pro některé pacienty může být důvodem selhávání v dodržování terapie i její přílišná komplikovanost. V některých případech je pro dosažení cílového nitroočního tlaku nutné podávat různé kombinace léčiv a mezi jejich aplikacemi dodržovat časové rozestupy (5–15 min). To může být velmi zatěžující například pro pracovně vytížené osoby, které v záplavě povinností mohou na častou aplikaci kapek zapomenout. Komplikovaně navržená terapie může být překážkou i pro řadu starších osob. V obou případech je naštěstí k dispozici mnoho moderních nástrojů, včetně chytrých telefonů, s možností upomínek. Kromě toho jsou již na trhu dostupné i tzv. fixní kombinace léků, které obsahují jednotlivé účinné látky ve vhodném poměru, a pacientovi tedy stačí pouze jedna aplikace. Odborníci zároveň pacientům doporučují spojit si podávání kapek s některými rutinními denními činnostmi (čištěním zubů apod.).

Zdravotní stav pacienta

U mnoha pacientů, zvláště u těch v pokročilém věku, se k výše zmiňovaným obtížím často přidává i problematika špatné pohybové koordinace či dalších onemocnění, která mohou aplikaci ztěžovat nebo přímo učinit tyto osoby závislé na cizí pomoci. V takových případech je pak na zvážení lékaře, zda nedoporučí laserový či chirurgický zákrok.

Ačkoli samotný vysoký nitrooční tlak nezpůsobuje bolest, není radno podceňovat význam doporučené léčby. A stejně jako to platí i v jiných oblastech života, i zde je správná komunikace cestou k nalezení řešení, které bude pro pacienta nejlepší.

(eub)

Zdroje a použitá literatura:

https://www.brightfocus.org/glaucoma/article/glaucoma-painful

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9032050/

Měsíčník pro lékaře a farmaceuty, SÚKL Farmakoterapie glaukomu 2023. Dostupné z: https://www.sukl.cz/sukl/2023.

https://www.remedia.cz/rubriky/prehledy-nazory-diskuse/glaukom-vcasna-diagnostika-a-lecba-8329/

Čtěte dále