Přestáváte dobře vidět? Jen lékař může zjistit proč

Přestáváte dobře vidět? Jen lékař může zjistit proč

11. 1. 2016

Zrak patří mezi nejdůležitější smyslové orgány. Díky němu vnímáme až 90 % všech podnětů z okolního světa. Poruchy zraku jsou proto velmi obtěžujícím zdravotním problémem. Příčinou přitom mohou být nejen přibývající léta, ale také záněty nebo závažné choroby, jako je zelený zákal či cévní mozková příhoda.

Horší než být slepý je mít zrak a nevidět. Důležitost zrakového ústrojí podtrhuje citát americké spisovatelky Helen Kellerové, která v pouhých dvou letech přišla o zrak i sluch vlivem zánětu mozkových blan. Poruchy zraku se projevují širokou paletou příznaků, například rozmazaným viděním, výpadky zorného pole, dvojitým viděním, šeroslepostí nebo vnímáním světelných záblesků. Při pátrání po příčině je důležité odlišit, jestli se jedná o vadu jednoho, nebo obou očí, zda potíže vznikly náhle, nebo postupně a jsou-li doprovázeny bolestí.

1. Jednostranné, náhlé a bolestivé poruchy zraku

 • Úrazy a záněty oka. Zrak v tomto případě může být porušen přímo v důsledku nehody nebo při rozvoji komplikace v podobě infekce. Nejen úrazy, ale také operační zákroky však mohou způsobit vznik bakteriálního zánětu, který se kromě poruchy zraku projeví zarudnutím, zduřením a ztepláním oka i přilehlých struktur.
 • Nemoci rohovky. Tato část oka může být poškozena úrazem či infekcí, zejména pak nedodržováním hygienických zásad při používání kontaktních čoček.
 • Přední uveitida. Zánět duhovky a řasnatého tělesa způsobují různé mikroorganismy, ale také může být důsledkem autoimunitních chorob. Hlavním příznakem je tupá bolest oka, která se stupňuje při pohledu do blízka a při zaostřování. Onemocnění dále doprovází světloplachost, slzení, zarudnutí a křečovité sevření očních víček.
 • Akutní glaukomový záchvat. Zhoršení zeleného zákalu může být vyvoláno například sledováním televize v šeru. Kromě silných bolestí oka a poruch zraku jsou typickými příznaky bolesti hlavy, nevolnost a zvracení.
 • Autoimunitní zánět. Takzvaná temporální arteriitida je onemocnění postihující jedince starší 50 let. Typickým prvotním signálem je bolestivé zduření a zarudnutí spánkové tepny.
 • Roztroušená skleróza. Autoimunitní onemocnění nervové tkáně se velmi často nejprve projevuje zánětem očního nervu. Bolest je lokalizována „za očima“ a stupňuje se při pohybu očních bulv.
 • Migréna. Nástup záchvatu bývá předcházen takzvanou aurou. Ta se mimo jiné projevuje bolestí oka, výpadkem zorného pole nebo naopak vnímáním různých obrazců, často v podobě klikatých čar.

2. Oboustranné, náhlé a bolestivé poruchy zraku

 • Tyto potíže se zrakem nebývají tolik časté. Většinou se jedná o příznak závažné hypertenze (vysokého tlaku krve) nebo o pracovní úraz v důsledku svařování bez použití ochranných pomůcek.

3. Jednostranné, náhlé a bezbolestné poruchy zraku

 • Krvácení do sklivce. Vzniká nejčastěji jako komplikace očních poruch v důsledku neléčené cukrovky, vysokého tlaku krve, krvácivé poruchy nebo úrazu.
 • Cévní poruchy. Obdobně se projevují také výpadky zásobení sítnice krevními cévami v důsledku kornatění tepen nebo ucpání jejich průtoku krevní sraženinou. Přechodná ztráta zraku, amaurosis fugax, upozorňuje na riziko vzniku cévní mozkové příhody.
 • Makulární degenerace. Tento problém je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku u starších lidí. Vlhká forma způsobuje slepotu již během několika týdnů a měsíců, zatímco častější suchý typ postupuje mnohem pomaleji – ke ztrátě zraku dochází až v průběhu několika let.
 • Odchlípení sítnice. Jedná se o závažný stav ohrožující zrak. Odchlípení sítnice je vnímáno hlavně jako zvětšující se „clona“ postupující od kraje ke středu zorného pole.

4. Oboustranné, náhlé a bezbolestné poruchy zraku

 • Nejčastěji vznikají v důsledku poškození zrakového centra cévní mozkovou příhodou. Na vině mohou být ale i některé léky nebo jedovaté látky.

5. Jedno- či oboustranné, postupné a bezbolestné poruchy zraku

 • Zelený zákal. Podstatou této nemoci je postupné a nevratné poškození zrakového nervu v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku. Onemocnění postupuje plíživě, zpočátku bez příznaků, později s typickými výpadky zrakového pole a vznikem takzvaného tunelového vidění.
 • Šedý zákal. Katarakta neboli šedý zákal je způsoben ztrátou průhlednosti oční čočky, nemocný vidí jako přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno.
 • Oční vady. Poruchy očního aparátu v podobě krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu či vetchozrakosti jsou spolu s nadměrným zatěžováním očí příčinou postupného zhoršování zraku.
 • Cukrovka. Neléčené metabolické onemocnění je podle statistických odhadů nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. Cukrovka se nejčastěji podílí na rozvoji chorob sítnice či šedého zákalu.

6. Jednostranné, postupné a bolestivé poruchy zraku

 • Ty bývají nejčastěji projevem nádorového nebo zánětlivého onemocnění oka a očnice.

Tímto výčet všech možných příčin poruch zraku ale zdaleka nekončí, výše zmíněny jsou jenom ty nejčastější z nich. Proto je důležité při jakémkoliv problému co nejdříve navštívit lékaře a vypátrat pravý důvod obtíží. Na vině totiž mohou být poměrně mírné projevy stárnutí, ale také závažné choroby, které mohou způsobit úplnou ztrátu zraku.

(holi)

Zdroj:
http://patient.info

Čtěte dále