Poslušnost vám může zachránit zrak

Poslušnost vám může zachránit zrak

31. 1. 2014

Může se zdát naprosto jasné, že pokud pacient neužívá medikamenty podle doporučení lékaře, není možné dosáhnout kýženého výsledku. Přesto ve skutečnosti až 25 procent pacientů s glaukomem nebere žádné z předepsaných léků.

Může se zdát naprosto jasné, že pokud pacient neužívá medikamenty podle doporučení lékaře,  není možné dosáhnout  kýženého výsledku. Přesto ve skutečnosti až 25 procent pacientů s glaukomem nebere žádné z předepsaných léků.

Bez léčby není výsledku

Důležitým cílem terapie zeleného zákalu je zabránit dalším ztrátám zraku, a přesto ji až 25 % pacientů nedodržuje vůbec a další velké procento ji neužívá přesně tak, jak má. Důvodů, jenž pacienty od léčby odrazují, může být několik:

  • U této terapie nemohou nemocní ihned říci, zdali jim léky pomáhají, či nikoli, jelikož farmakologická léčba glaukomu nepřináší rychlé a dramatické výsledky.
  • Některé léky mají navíc nežádoucí účinky, jenž mohou být nepříjemné až vyřazující z provozu.
  • Zelený zákal je onemocnění chronické, a proto vyžaduje často mnohaletou léčbu, což může být náročné a drahé.
  • Mnoho pacientů si navíc prostě zapomene lék vzít.

Přiměřeně, přiměřeně…

Nemenším problémem je, když pacient léky neužívá tak, jak má předepsáno lékařem: bere jich příliš mnoho, nebo naopak málo nebo je užívá v nesprávný čas. Chybování v dávkovacím režimu není překvapující, neboť mnoho léčebných schémat je komplikovaných a vyžadují braní mnoho léků denně, a to v konkrétních intervalech. Nicméně pokud je dávkování či jeho čas změněn, efekt léčby klesá.

  • Velmi častou chybou je například nedodržení pětiminutového intervalu mezi aplikací odlišných očních kapek, které se tak mohou vymýt a jejich účinnost klesá.

Buďte vzorným pacientem

Neposlušnost pacienta se zeleným zákalem je dokonce možná jeden z nejčastějších důvodů vedoucích ke slepotě. Jak tedy zůstat poslušným pacientem?

  1. Komunikujte se svým lékařem. Dávejte mu otázky ohledně svých léků, zeptejte se na vedlejší účinky. Pokud jsou pro vás nesnesitelné, oznamte to lékaři, ať může nabídnout jinou alternativu.
  2. Ujistěte se, že máte veškeré informace, které potřebujete. Některá léčebná schémata mohou být komplikovaná a těžká na zapamatování. Nechte si je proto přehledně vypsat, a nerozumíte-li něčemu, ihned se svého doktora doptejte.
  3. Vezměte s sebou posilu. K lékaři si klidně přiveďte člena rodiny či jinou blízkou osobu. Pomůže vám zachytit veškeré detaily, které vám lékař říká. To může být obzvláště nápomocné, je-li vaše diagnóza čerstvá a informací se na vás hrne mnoho.
  4. Správné kapání rozhoduje. Požádejte svého lékaře, aby vám ukázal, jak oční kapky správně aplikovat. Pokud tuto techniku zvládnete, pomůže vám dosáhnout správného lokálního dávkování a minimalizujete tak množství léku, jenž se při aplikaci může dostat do krve.
  5. Vše si zapisujte. Poznámky si dělejte již u svého lékaře a pokračujte s tím i nadále. Zapište si své reakce na léky, jejich načasování apod. Díky tomu nebudete muset při další návštěvě ordinace spoléhat jen na svou paměť a lékař se od vás dozví veškeré důležité informace.

(boba)

Zdroj: www.glaucoma.org

Čtěte dále