Perimetrie – vyšetření, které vám může ušetřit spoustu nepříjemností

Perimetrie – vyšetření, které vám může ušetřit spoustu nepříjemností

20. 10. 2022

Perimetrie je jednoduchá, bezbolestná vyšetřovací metoda, která má nezastupitelné místo při určování diagnózy mnoha onemocnění zrakového ústrojí, glaukom nevyjímaje.

Perimetrie je vyšetření měřící rozsah zrakového pole (perimetru), tedy toho, co skutečně vidíte. Při některých typech onemocnění zrakového aparátu se v zorném poli mohou objevit výpadky, tzv. skotomy. Perimetr ale jeden skotom přirozeně obsahuje – tzv. slepou skvrnu. To je oblast ústí zrakového nervu na sítnici, kde se nenacházejí žádné světločivné buňky.

Co vás čeká

Při této proceduře je potřeba splnit několik kritérií, aby výsledky byly co nejpřesnější. Úspěch vyšetření je stoprocentně závislý na spolupráci vyšetřovaného, který by měl ideálně v celém jeho průběhu soustředit svůj pohled přímo před sebe, aby bylo možné adekvátně vyšetřit vedle centrálního zorného pole také to periferní. V opačném případě totiž dojde ke zkreslení výsledků. Měří se perimetr každého oka zvlášť, přičemž nevyšetřované oko musí být dokonale zakryto – jinak je vyšetření opět nesměrodatné. 

Metody perimetrie

Vyšetření lze provést několika způsoby.

  • Lékař stojí čelem k vyšetřovanému a vzájemně si s pacientem hledí do očí. Následně mu ukazuje ze stran vždy určitý počet prstů a dotyčný hlásí, odkdy a kolik prstů vidí. Tato metoda je ale jen orientační, jelikož je zorné pole pacienta srovnáváno se zorným polem vyšetřujícího lékaře, nikoli elektronicky.
  • Mnohem přesněji lze perimetr změřit na specializovaném přístroji. Vyšetřovaný položí bradu na podložku a čelo si opře o druhou. Do ruky dostane ovladač a jakmile uvidí světelný signál na různých místech zrakového pole, zmáčkne jeho tlačítko. Na základě těchto nasbíraných dat poté přístroj pomocí sofistikovaného softwaru výsledky sám zanalyzuje. Pokud se světelné body pohybují, jedná se o perimetrii statickou, pokud nikoliv, jedná se o perimetrii kinetickou.

Která onemocnění lze odhalit

Na zorném poli se podepisuje mnoho chorob a patologických změn zrakového ústrojí. Perimetrie má své místo v následujících situacích:

  • při podezření na glaukom,
  • u monitorování efektu léčby glaukomu,
  • omezení perimetru při poklesu víčka,
  • je-li podezření na onemocnění žluté skvrny,
  • při možnosti postižení sítnice,
  • u testu funkce zrakového nervu – tu mohou narušit nádory, různá poranění, nedokrvení z rozmanitých příčin, infarkty, otoky v oční jamce nebo závažné nedostatky živin v potravě,
  • testuje též funkce zrakové dráhy – její vhodný průběh mohou znemožňovat nádory, otoky mozku, nitrolební poranění nebo nedokrvení,
  • při kontrole funkce zrakové nebo týlní mozkové kůry.

Vyšetření perimetru je velice jednoduché a poměrně rychlé – trvá v rozmezí 2 až 20 minut, podle konkrétní zvolené metody. Pokud vám lékař toto vyšetření doporučil, v žádném případě neváhejte!

(ivh, vfi)

Zdroj:

www.medicinenet.com

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/visual-field-testing

Čtěte dále