Optogenetika: cesta k navrácení zraku?

Optogenetika: cesta k navrácení zraku?

6. 4. 2013

Když začínající biotechnologická společnost Retrosense Therapeutics veřejně ohlásila, že hodlá v budoucnu léčit slepotu pomocí optogenetiky, zdaleka ne každý tušil, co si pod tímto pojmem má představit.

Když začínající biotechnologická společnost Retrosense Therapeutics veřejně ohlásila, že hodlá v budoucnu léčit slepotu pomocí optogenetiky, zdaleka ne každý tušil, co si pod tímto pojmem má představit. Řečeno ve zkratce, optogenetická léčba má lidské oko upravit tak, aby světelné podněty mohly zachytit i buňky, které to dříve nedokázaly. Tyto buňky by pak nahradily funkci poškozených nebo zničených tyčinek a čípků v oční sítnici.

Z laboratoře na kliniku

Optogenetika vznikla původně jako výzkumná metoda, pomocí které se do nervových buněk technikami genového inženýrství vnášela schopnost reagovat na světelné podněty. To vědcům umožňovalo především mapovat nervové okruhy v mozku a zjišťovat, které oblasti mozku se podílejí na řízení různých forem lidského chování. Někteří nápadití podnikavci však usoudili, že optogenetické techniky se dají použít nejenom v základním výzkumu, ale že neurony reagující na světlo by mohly pomoci navrátit zrak lidem, kteří vinou degenerativního onemocnění ztratili své původní světločivné buňky.

Převést optogenetiku z laboratoří do nemocnic samozřejmě není snadné, a i pokud se to nakonec podaří, nebude tato metoda moci navrátit zrak každému. Záležet bude především na tom, z jakého důvodu přišel dotyčný člověk o zrak. Zastánci využití optogenetiky v klinické praxi však předpokládají, že tato metoda by mohla pomoci například některým pacientům s věkem podmíněnou makulární degenerací, která představuje jednu z nejčastějších příčin slepoty.

Prospěšné viry

Optogenetická metoda využívá některé pro člověka neškodné viry, které dokážou vpravit novou genetickou informaci do cílových buněk. Pomocí těchto virů by bylo možné "naučit" vybrané nervové buňky v lidském oku, aby reagovaly na světlo a světelné signály pak dopravovaly svými výběžky do příslušných oblastí mozku.

Metoda, která možná bude jednou pomáhat lidským pacientům, byla až dosud vyzkoušena u pokusných hlodavců a také u opic. První malá klinická studie by měla být zahájena během letošního roku.

(vek)

Zdroj: www.technologyreview.com

Čtěte dále