Odborníky na glaukom najdete v centrech napříč republikou

Odborníky na glaukom najdete v centrech napříč republikou

26. 4. 2016

V naší zemi si diagnózu zeleného zákalu ročně vyslechne asi 250 nemocných na 10 000 obyvatel. Toto číslo však neustále vzrůstá. O pacienty s glaukomem se starají oční lékaři ve svých ambulancích nebo jsou odesíláni do specializovaných center.

Špičkové vybavení sloužící k řešení zeleného zákalu a především odborníky na boj s touto nemocí lze nalézt i ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Lékaři v takto specializovaných centrech mají zpravidla více zkušeností s diagnostikou a léčbou glaukomu. Přijdou totiž do kontaktu s podstatně větším množstvím těchto nemocných než ostatní oční lékaři, kteří v ordinacích řeší podstatně pestřejší soubor potíží se zrakem. Tato zařízení navíc mají zpravidla k dispozici nejmodernější přístroje. Ani ostravské centrum ve fakultní nemocnici není výjimkou.

Bez techniky už to nejde

V glaukomové poradně se odborníci zabývají diagnostikou a léčbou pacientů s komplikovaným nebo na terapii špatně odpovídajícím zeleným zákalem. K tomu mají ostravští lékaři k dispozici:

  • dynamický konturní tonometr Pascal (přístroj pro měření nitroočního tlaku),
  • GDx, OCT Heidelberg Spectralis (analyzují vlákna zrakového nervu),
  • perimetr Humphrey (přístroj pro analýzu zorného pole).

V léčbě zde z laserových metod používají například selektivní laserovou trabekuloplastiku (SLT). Z chirurgických zákroků, kromě standardních operací zeleného zákalu, provádějí lékaři z Ostravy i výkony se zavedením shuntu ExPRESS.

Kde hledat pomoc

Pokud nepocházíte z oblasti Ostravska, můžete se s glaukomem svěřit do rukou odborníků i jinde. Objednat se lze například na:

  • Oční klinice 1. LF UK a ÚVN Praha,
  • Očním oddělení Litomyšlské nemocnice a. s.,
  • Oční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové,
  • Oční klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

(ivh)

Zdroje:
- FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA. Dostupné z www.fno.cz
- ŠTROFOVÁ, Helena a Karel SEDLÁČEK a kol. Glaukom, včasná diagnóza a terapie. Primární glaukom. Dostupné z http://zdravi.e15.cz

Čtěte dále