Obezita snižuje riziko vzniku zeleného zákalu

Obezita snižuje riziko vzniku zeleného zákalu

26. 9. 2010

Překvapivé výsledky čerstvé vědecké studie ukazují, že objemnější ženy mají významně nižší riziko onemocnění určitým typem zeleného zákalu.

Překvapivé výsledky čerstvé vědecké studie ukazují, že objemnější ženy mají významně nižší riziko onemocnění určitým typem zeleného zákalu. Než však otevřete ledničku a začnete ochotně nabírat kila navíc, poslechněte si, co o svých výsledcích říkají sami vědci: „Naše výsledky nemají být pobídkou pro lidi ohrožené zeleným zákalem, aby začali tloustnout. Spíše nás vedou k lepšímu poznání toho, proč zelený zákal u lidí vzniká a jak se vyvíjí.“

Prospěšné faldíky?

Na světě existuje dlouhá řada nemocí, které jsou častější u obézních jedinců, a vědci se domnívali, že zelený zákal by mohl patřit mezi ně. Tato domněnka byla podložena skutečností, že obézní lidé častěji trpí cukrovkou, která přispívá ke zvýšenému nitroočnímu tlaku. A ten, jak známo, je hlavním rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu.

Když se vědci rozhodli otestovat svou hypotézu o spojitosti obezity a zeleného zákalu ve studii, dobrali se výsledku, který vůbec nečekali. Pro své bádání využili data z jiné rozsáhlé studie, v rámci níž vyplňovalo 120 tisíc lidí středního věku rozsáhlé dotazníky o svém zdravotním stavu a životním stylu po dobu delší než osmnáct let. Z rozsáhlého vzorku populace byli vybráni lidé trpící zeleným zákalem, u nichž se vědci zaměřili hlavně na jejich tělesnou hmotnost. Ukázalo se, že ženy s vyšším body mass indexem měly nižší pravděpodobnost, že se u nich rozvine normotenzní zelený zákal, než štíhlé ženy. Jako normotenzní zelený zákal se označuje onemocnění, při kterém dochází k poškození optického nervu, i když je nitrooční tlak zcela normální.

Ženy chrání jejich pohlavní hormony

Jak mohou kilogramy navíc chránit ženy před určitým typem zeleného zákalu, není zatím zcela jasné. Jednou z možností však je vyšší hladina estrogenů, která koluje v krvi obézních žen. Vědci se domnívají, že právě ženské pohlavní hormony mohou do jisté míry chránit optický nerv před poškozením a zvýhodňovat tak v tomto ohledu ženy před muži.

(vek)

Zdroj:
news.yahoo.com

Čtěte dále