Laserové protnutí duhovky: někdy léčba, jindy prevence

Laserové protnutí duhovky: někdy léčba, jindy prevence

24. 5. 2017

Laserové zákroky dnes patří k nejvyužívanějším metodám řešení zeleného zákalu. Jsou výhodné pro svou šetrnost k očím, bezpečnost, dobrou snášenlivost a možnost provést operaci ambulantně. Volba konkrétního typu laserového výkonu závisí na typu glaukomu.

Laserová iridotomie neboli protnutí duhovky laserem je metodou, kterou upřednostňuje mnoho lékařů. Pro tento typ výkonu se odborníci rozhodují nejčastěji u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem. K zákroku se přistupuje zpravidla hned po stanovení diagnózy.

Pojistka proti záchvatu

Další skupinou osob, kterým může tato operace pomoci, jsou lidé ve vysokém riziku vzniku akutního glaukomového záchvatu. Pro tyto pacienty má iridotomie preventivní význam – brání rozvoji tohoto závažného stavu.

  • K záchvatu obvykle dochází v situacích, kdy jsou rozšířené zornice, například v temných prostorách.
  • Postupně vzrůstá nitrooční tlak na vysoké hodnoty a způsobuje vyklenutí duhovky. Ta pak dokáže zablokovat už tak úzký komorový úhel a dochází k úplnému zastavení odtoku nitrooční tekutiny.
  • Při tomto stavu dramaticky narůstá nitrooční tlak a rozvíjí se glaukomový záchvat. Projevuje se náhlou bolestí v oku, někdy vedoucí až ke zvracení a poruchám vidění. Oko může být zarudlé a rohovka zkalená.

Není úplně jasné, u jakého počtu pacientů s glaukomem se nakonec akutní záchvat rozvine. Vzhledem k závažnosti tohoto stavu se ale doporučuje podstoupit iridotomii radši preventivně, než aby k problému vůbec došlo.

Zacíleno na duhovku

Hlavním cílem laserové iridotomie je snížení vysokého nitroočního tlaku. Výkon se provádí pomocí laseru, který vypadá podobně jako oční vyšetřovací mikroskop. Poté, co pacient zaujme polohu před laserem, nasadí se mu do oka speciální kontaktní čočka. Laserové paprsky se zacílí na duhovku a několika přesnými zásahy v ní vytvoří malý otvor. Tím pak může volně odtékat nitrooční tekutina, čímž dojde k vyrovnání tlaku v přední komoře oka s tlakem v zadní komoře. Po skončení výkonu se kontaktní čočka zase vyjme, oko se vymyje a případně se aplikují oční kapky. Zákrok není bolestivý. Oko se obvykle umrtví podáním kapek, které slouží jako anestetikum. Pacient však může během výkonu cítit například drobné „škubání“ v oku.

Trocha nepohodlí

Komplikace v souvislosti s výkonem jsou obvykle jen přechodné a odeznívají nejpozději za několik dní. Nejčastěji se jedná o:

  • malé krvácení z duhovky,
  • mírně zvýšenou citlivost na světlo,
  • svědění oka.

Po operaci také můžete vidět rozmazaně nebo mít pocit cizího tělesa v oku. Jako prevence zanesení infekce do očí vám mohou být aplikovány několik dní protizánětlivé léky.

Alternativy k iridotomii

Laserová iridotomie samozřejmě není jediné možné řešení glaukomu. Alternativou je například operační zákrok iridektomie, při kterém se radikální chirurgickou cestou odstraní část duhovky. Od tohoto postupu se ale již upouští. Důvodem je vyšší riziko možných komplikací, zvláště ve srovnání s laserovou operací.

(svat)

Zdroj:
www.brightfocus.org

Čtěte dále