Kolik stojí zelený zákal

Kolik stojí zelený zákal

13. 12. 2012

Podle nejnovějších zjištění lékařů spotřebuje jen malá podskupina pacientů se zeleným zákalem většinu finančních prostředků, které se na léčbu tohoto onemocnění každoročně vynakládají.

Podle nejnovějších zjištění lékařů spotřebuje jen malá podskupina pacientů se zeleným zákalem většinu finančních prostředků, které se na léčbu tohoto onemocnění každoročně vynakládají. Svoje zjištění publikovali američtí odborníci koncem minulého roku.

Kteří pacienti jsou ti drazí?

Okolností, které podle lékařů pacienta se zeleným zákalem předurčují k tomu, aby zdravotnický systém pořádně "vyždímal", je více. Patří mezi ně například mladší věk, současně se vyskytující šedý zákal nebo jiná onemocnění oka. Američtí lékaři prostudovali zdravotní záznamy téměř 20 tisíců pacientů a zjistili, že pouhých 5 procent z nich spotřebuje čtvrtinu (přesně 24 procent) všech peněz utracených za léčbu zeleného zákalu.

Kromě toho přišli odborníci také na to, kdy je průměrný pacient se zeleným zákalem pro zdravotnický systém nejnákladnější: většina finančních prostředků vynaložených na jeho léčbu je spotřebována během prvních šesti měsíců po diagnóze. Tento závěr americké studie však pravděpodobně platí jen pro pacienty, u nichž nedochází k postupnému zhoršování onemocnění. Je totiž známo, že pokročilá stadia zeleného zákalu jsou na léčbu a samozřejmě i na její financování mnohem náročnější než včas diagnostikovaný zelený zákal v počátečním stadiu.

Ze všeho nejvíc se vyplatí prevence

Ze všeho nejdůležitější, jako u každého jiného onemocnění, je v léčbě zeleného zákalu zabránit zhoršování stavu a zachovat, nebo dokonce zvýšit kvalitu života pacienta. Protože však prostředky na léčbu nejsou neomezené, vstupuje do hry také ekonomické hledisko. U zeleného zákalu více než kdy jindy platí, že prevence se vyplatí. Pokud se podaří člověka se zeleným zákalem diagnostikovat v počátečním stadiu, je velká šance, že se onemocnění nebude zhoršovat, náklady na jeho léčbu příliš neporostou a zároveň i kvalita zraku zůstane zachována.

(vek)

Zdroj: www.medindia.net

Čtěte dále