Kmenové buňky pomáhají navrátit zrak

Kmenové buňky pomáhají navrátit zrak

12. 9. 2010

Léčba kmenovými buňkami, které byly vyjmuty přímo z oka pacienta, může člověku navrátit jeho ztracený zrak.

Léčba kmenovými buňkami, které byly vyjmuty přímo z oka pacienta, může člověku navrátit jeho ztracený zrak. Italští vědci nedávno zveřejnili zprávu, podle níž je léčba kmenovými buňkami úspěšná u tří čtvrtin nevidomých pacientů, kteří potřebují transplantaci rohovky. Slepota je u nich nejčastěji způsobena úrazem – poleptáním nebo popálením rohovky.

Trvalé vyléčení

Přinejmenším částečně je možné zrak navrátit pacientům, kteří kromě rohovky nemají hrubě poškozené žádné jiné části oka. I když vzbuzuje veliká očekávání, je transplantace rohovky pomocí kmenových buněk zatím pouze experimentální metoda a pacientům ji aplikují zatím jen v některých zemích. Italští lékaři tento typ transplantace dosud provedli u zhruba 250 pacientů. Ještě několik let po operaci jsou pacienti systematicky sledováni a podle lékařů se zdá, že jejich vyléčení je skutečně trvalé.

Studie má vyvrátit pochybnosti

Léčba pomocí kmenových buněk je v poslední době velmi živé téma a stále se diskutuje o účinnosti a bezpečnosti této metody. Italští odborníci před časem provedli studii na více než stovce pacientů, která by měla pomoci zodpovědět alespoň některé otázky týkající se tohoto slibného, ale dosud poněkud kontroverzního postupu.

Do studie bylo zařazeno 112 pacientů s nevratným poškozením rohovky, kteří byli léčeni pomocí kmenových buněk v období let 1998 až 2006. Na počátku se vyjmuly kmenové buňky ze zdravé části pacientova oka a tyto buňky se potom v laboratoři nechaly diferencovat do podoby rohovkové tkáně. Celý proces trval přibližně dva týdny, až nakonec mohly být nové buňky přeneseny přímo do pacientovy poškozené rohovky. Pokud transplantace proběhla úspěšně, zničená neprůhledná rohovka se opět projasnila a oko získalo svůj normální vzhled i funkci.

Výsledky jsou zatím uspokojivé

Transplantace kmenových buněk byla v rámci uvedené studie úspěšná u 77 % léčených pacientů. U 13 % došlo pouze k částečnému zlepšení a u 10 % metoda zcela selhala. I pokud dopadla transplantace úspěšně, musela naprostá většina vyléčených pacientů podstoupit ještě některé další chirurgické zákroky pro to, aby se jejich zrak dostatečně zlepšil a oni dosáhli uspokojující zrakové ostrosti.

(vek)

Zdroj:
www.webmd.com

Čtěte dále