Ihned a rychle: dvě zásady, které mohou uchránit od slepoty

Ihned a rychle: dvě zásady, které mohou uchránit od slepoty

27. 6. 2016

Zákeřnost glaukomu tkví v jeho nenápadnosti. Hlavní spouštěč, tedy zvýšený nitrooční tlak, totiž nezpůsobuje bolest ani jiné obtíže. Proto jsou tak důležité pravidelné kontroly zraku. Když se totiž na zelený zákal přijde včas, lze mnohé zachránit.

Plíživý nástup slepoty

Glaukom čili zelený zákal je onemocnění charakterizované degenerací a postupným odumíráním zrakového nervu. Postup ztráty zraku je přitom u této nemoci charakteristický.

  • Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí ani všimnout.
  • Postupně vše směřuje ke ztrátě periferního zrakového pole a k rozvoji takzvaného tunelového vidění.
  • Pokročilé onemocnění v průběhu času způsobuje úplné odumření zrakové nervu a vznik trvalé slepoty.

Zelený zákal lze léčit, musí se však na něj přijít včas. Nepřítomnost jakýchkoli příznaků v době diagnózy ale může snižovat motivaci k pravidelné léčbě, podobně jako je tomu například u vysokého tlaku krve. Odborníci mají ovšem v otázce léčby jasno, a to zejména díky rozsáhlým výzkumům.

Nutnost rychlého řešení

Studie mezinárodního týmu vědců zkoumala po dobu 6 let dvě skupiny pacientů s glaukomem o celkovém počtu 255 účastníků.

  • První skupina podstoupila chirurgický zákrok následovaný pravidelným podáváním očních kapek.
  • Zbývající pacienti byli nejprve sledováni a teprve v případě postupu onemocnění jim byla ordinována léčba.
  • A výsledky? Nemocní, kteří byli léčeni hned od počátku výzkumu, měli o 50 % nižší riziko postupu onemocnění oproti těm, kteří byli nejprve sledováni. Každý vzestup nitroočního tlaku u druhé skupiny o 1 milimetr rtuťového sloupce (mmHg) byl navíc spojen s o 10 % vyšším rizikem postupu onemocnění.

S obdobným zjištěním přišla i starší studie zabývající se takzvaným normotenzním glaukomem. To je forma zeleného zákalu, při kterém je nitrooční tlak zcela v normě, ale u nemocného lze nalézt typické glaukomové změny. I v tomto případě účinná léčba významně zpomalila postup onemocnění.

Včasná léčba zeleného zákalu je v současnosti bezpečná a účinná. Její používání je navíc podpořeno nesčetnými výzkumy. Na otázku, zda léčit, nebo neléčit zelený zákal, tak existuje jediná odpověď. Nasadit terapii co nejdříve! Poškození, které vznikne na zrakovém nervu, se totiž už nedá napravit.

(holi)

Zdroje:
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.glaucoma.org

Čtěte dále