Hrozba zeleného zákalu aneb Kdo by se měl ihned vydat k očaři

Hrozba zeleného zákalu aneb Kdo by se měl ihned vydat k očaři

15. 6. 2015

Před glaukomem, jednou z nejčastějších příčin slepoty ve vyspělých zemích, není chráněn nikdo z nás. Někteří však mají riziko rozvoje tohoto očního onemocnění podstatně vyšší než ostatní. Zjistěte, zda nepatříte do některé z ohrožených skupin lidí i vy.

1. Jedinci s vyšším nitroočním tlakem

Nadměrný nitrooční tlak patří mezi zásadní faktory zvyšující nebezpečí vzniku zeleného zákalu. Pokud již vám byl někdy při kontrole zraku naměřen, rozhodně byste neměli zapomínat na pravidelné návštěvy u oftalmologa.

2. Senioři

Výskyt zeleného zákalu je mimo jiné ovlivněn také věkem. Osoby starší 60 let mají riziko vzniku této choroby 6krát vyšší oproti mladším jedincům.

3. Rizikoví příbuzní

Jestliže se glaukom vyskytuje v pokrevní linii, existuje větší možnost, že se u dotyčného rozvine také. Určité vlohy pro toto onemocnění je totiž možné zdědit. Nebezpečí vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem je až 9krát vyšší v případě, že se stejná choroba v rodině již objevila.

4. Uživatelé kortikosteroidů

Léky na principu kortikosteroidů, používané například při léčbě astmatu či autoimunitních onemocnění, mohou ve vysokých dávkách zvyšovat nitrooční tlak a vést k rozvoji zeleného zákalu.

5. Osoby po zranění oka

Poranění oka může narušit systém odtoku nitrooční tekutiny a následně zapříčinit vznik sekundárního (druhotného) glaukomu. Velmi často k těmto zraněním dochází mezi sportovci, typicky boxery či hráči baseballu.

6. Afroameričané

Podle statistik se glaukom běžněji vyskytuje u černochů, a to 6–8krát častěji oproti bělochům.

Mezi další rizikové faktory, které zvyšují nebezpečí rozvoje zeleného zákalu, patří těžká krátkozrakost, cukrovka, vysoký krevní tlak nebo těžké oční záněty. Pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste ve zvýšeném riziku vzniku glaukomu z jiného důvodu, měli byste navštívit očního lékaře. Ten vám změří nitrooční tlak a navrhne četnost dalších kontrolních vyšetření tak, aby byl případný zelený zákal zachycen v počátečním stadiu.

(veri)

Zdroj:
www.glaucoma.org

Čtěte dále