Glaukom u dětí – zásadní pro úspěch léčby je všímavost rodičů!

Glaukom u dětí – zásadní pro úspěch léčby je všímavost rodičů!

18. 7. 2016

Zelený zákal patří k onemocněním, která se v dětském věku vyskytují celkem vzácně. Proto mohou být první příznaky tohoto problému přehlíženy a diagnóza může být stanovena pozdě. Rodiče hrají v tomto případě rozhodující roli – svou pozorností mohou potomkovi zachránit zrak.

Glaukom u dětí je podobně jako u dospělých způsobený zvýšeným nitroočním tlakem. Ten postupně utlačuje zrakový nerv a může vést v krajním případě až ke slepotě. Pokud se nezjistí přímá příčina vzniku zeleného zákalu, jedná se o tzv. primární glaukom. U sekundárního glaukomu lze příčinu vzniku identifikovat – nejčastěji jde o úraz nebo následek jiného onemocnění. Vrozená forma neboli primární kongenitální glaukom se vyskytuje přibližně u jednoho narozeného dítěte z 10 000. Může být podmíněn geneticky, ale častěji se objevuje bez předchozího výskytu v rodině. Naprostá většina dětských glaukomů se projeví do tří let věku.

Včasná diagnóza

Prognóza zeleného zákalu u dětí bez včasné léčby je velmi špatná. Zákeřnost tohoto onemocnění u malých dětí do tří až čtyř let spočívá v tom, že vidění se zhoršuje nejen útlakem zrakového nervu, ale také v důsledku celkového zvětšení oka. To se u dospělých pacientů nestává. Vlivem tohoto zvětšení může dojít ke změnám tvaru a průhlednosti rohovky. Do zrakových center v mozku jsou tak z oka posílány pokřivené obrazy, které mozek neumí zpracovat. Následně dochází k rozvoji syndromu líného oka. Postižené oko není správně stimulováno, nerozvíjí se jeho schopnosti a snižuje se zraková ostrost. Pokud není tento stav ihned léčen, může dojít k nevratnému poškození.

Varovné příznaky

Glaukom může postihnout jedno nebo i obě oči najednou. Rodiče na problém mohou upozornit zejména následující signály:

  • nadměrné slzení,
  • vyšší citlivost zraku na světlo,
  • častější mrkání nebo uhýbání víček, zejména při jasném světle,
  • červené nebo podrážděné oči,
  • nápadné zvětšení oka.

Operace první volbou

Hlavním cílem léčby je podobně jako u dospělých pacientů snížení nitroočního tlaku. Zatímco ale u dospělých jsou základem terapie většinou oční kapky, u dětí se téměř vždy dává přednost chirurgickému zákroku. Kapky totiž nejsou u malých pacientů tak účinné, navíc mají dost nežádoucích účinků. Chirurgické řešení nabízí více možností, jak nitrooční tlak snížit.

  • Přebytečná nitrooční tekutina se může odvádět zavedením drénů.
  • Vytvořit lze i umělý odvodný kanálek, například pomocí trubičky.
  • Někdy se musí operační zákrok i opakovat. Po výkonu je také nutné u části dětí udržovat stabilní nitrooční tlak ještě pomocí léků.

Jen operací ale léčba nekončí. Důležitou součástí je i následná zraková rehabilitace. Ta slouží k prevenci vzniku syndromu líného oka. Její součástí je například vhodný výběr brýlí nebo zalepení zdravého oka tak, aby se trénovalo oko postižené.

(svat)

Zdroj:
www.huffingtonpost.com

Čtěte dále