Důmyslná operace šetrně léčí zelený zákal

Důmyslná operace šetrně léčí zelený zákal

1. 5. 2008

Nová operační technika, takzvaná kanaloplastika, pravděpodobně přinese pacientům se zeleným zákalem některé podstatné výhody.

V léčbě zeleného zákalu mají obvykle hlavní slovo léky, avšak v případech, kdy žádné přípravky nezabírají, je nutné podstoupit operaci. Nová operační technika, takzvaná kanaloplastika, pravděpodobně přinese pacientům se zeleným zákalem některé podstatné výhody.

Není operace jako operace

Operace, které se používají v léčbě zeleného zákalu, můžeme rozdělit do dvou velkých skupin. První skupinou jsou takzvané penetrující operace, zastoupené výkonem nazývaným trabekulektomie. Tento typ operace platil dlouho za zlatý standard v operační léčbě zeleného zákalu. Přes svoje dobré výsledky má však tento typ operace i svá rizika a nevýhody. Nejčastěji zmiňovaným je nebezpečí průniku infekce do oka a vznik endoftalmitidy, zánětu, který může skončit i úplnou ztrátou zraku. Především z tohoto důvodu se lékaři začali časem ohlížet po nové, bezpečnější metodě.

Bezpečnější operace nemusí být méně účinná

Aby se vyhnuli riziku endoftalmitidy, vyvinuli oftalmologové operace neperforující. Při nich se vytváří prostor pro odvod nitrooční tekutiny. Tento prostor však nevytváří komunikaci mezi přední oční komorou a vnějším prostředím, jako tomu bylo u trabekulektomie. Přestože nové nepenetrující operace jsou prokazatelně bezpečnější, nebyly přijaty bez výhrad. To proto, že tyto metody nebyly vždy tak účinné, jak by si pacienti i lékaři přáli.

Nyní se zdá, že je konečně na světě metoda, která v sobě spojí vysokou bezpečnost i spolehlivý účinek. Tato metoda, do které mnozí vkládají velké naděje, se nazývá kanaloplastika.

Kanaloplastika, hudba budoucnosti?

S novou metodou zatím nejsou dostatečně rozsáhlé zkušenosti, aby bylo možné s jistotou potvrdit její výjimečné výsledky. Mnoho věcí však naznačuje, že se její vynálezci a propagátoři vydali správným směrem.

Nitrooční tekutina z přední komory oční je za normálních okolností odváděna pomocí kanálku, nazývaného Schlemmův kanál. Pokud odvod nefunguje správně, tekutina se v oku hromadí a zvyšuje se nitrooční tlak. Ten může vyvolat nevratné poškození zrakového nervu. Všechny starší operační techniky fungovaly na principu vynětí části Schlemmova kanálu, a tím zvětšovaly prostor pro ukládání a drenáž nadbytečné nitrooční tekutiny.

Užitečné rozšíření

Kanaloplastika je založena na jiném principu. Oční struktury neodstraňuje, pouze pomocí speciální mikrokanyly zavedené do Schlemmova kanálku rozšiřuje cesty, kterými je nitrooční tekutina odváděna za přirozených podmínek. Kanaloplastika tedy kromě toho, že je bezpečnější než používané penetrující metody, zasahuje do očních struktur pouze minimálně. Pracuje tak na základě přirozených mechanismů, které fungují ve zdravém oku.

(vek)

Zdroj: Shingleton B. J Cataract Refract Surg 2008;34:433–440.

Čtěte dále