Bolí zelený oční zákal? Ano, ale jen někdy

Bolí zelený oční zákal? Ano, ale jen někdy

3. 7. 2017

Bolest má v lidském těle varovnou funkci. Upozorňuje nás, že v organismu není něco v pořádku. Nedoprovází však úplně každou nemoc. Například zelený oční zákal (glaukom) bolet může, ale nemusí. Záleží na jeho typu.

Glaukom s otevřeným úhlem: tichý a bezbolestný

Primární glaukom s otevřeným úhlem se oprávněně nazývá tichý zloděj zraku. Nebolí a dlouho nemá ani žádné další příznaky. Tím je zrádný. Poškozování optického nervu vysokým nitroočním tlakem probíhá skrytě. První projev – narušení periferního vidění, tedy vidění do stran zorného pole – pacienti většinou zaznamenají až v pozdějších stadiích onemocnění.

V době stanovení diagnózy už mohou být hodnoty nitroočního tlaku vysoké. Bolest se přesto neobjevuje. Důvodem je, že se nitrooční tlak nezvýšil najednou, ale pomalu stoupal hodně dlouhou dobu.

Jak tedy zjistit nemoc v časných fázích, když varovný signál – bolest – chybí? Spolehlivé jsou jedině preventivní prohlídky u očního lékaře. Pravidelně by na ně měli chodit lidé starší 60 let a osoby se zjištěnými sklony k tvorbě zeleného zákalu.

Bolest varuje u akutního záchvatu

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem, nebo také glaukomový záchvat, je spojen s náhlou, často krutou bolestí oka i celé hlavy. Dále se mohou objevit:

  • nevolnost a zvracení,
  • poruchy vidění.

Bolest je způsobena rychlým a dramatickým vzestupem nitroočního tlaku. Ten je nutné okamžitě snížit, aby se zabránilo úplné ztrátě zraku.

Akutní glaukomový záchvat se léčí podáním očních kapek a operačním výkonem. Při operaci se v duhovce vytvoří malý otvor, který umožní odtok přebytečné tekutiny z oka. Právě nahromadění této tekutiny zvyšuje nitrooční tlak. Operační výkon se nejčastěji dělá laserem.

Po ustoupení záchvatu bolest obvykle hned odezní, ale někdy může mírná bolest ještě nějakou dobu přetrvat.

Bolestivé jsou i další glaukomy

Kromě akutního glaukomového záchvatu se bolestí projevují také:

  1. neovaskulární glaukom,
  2. uveitický glaukom.

U neovaskulárního glaukomu vyrůstají v oblasti duhovky a komorového úhlu (místo spojení duhovky s rohovkou) nové cévy. Tím se opět může zablokovat odtok nitrooční tekutiny a následně vzrůst nitrooční tlak. Podobně jako u glaukomového záchvatu je silná bolest jedním z prvních projevů tohoto závažného stavu. Léčba je v naprosté většině případů chirurgická. Po operaci se bolest zpravidla už nevrací.

Uveitický glaukom souvisí s uveitidou neboli zánětem živnatky (jedna z vrstev stěny oční koule). Zánět v tomto případě:

  • probíhá bez zvýšení nitroočního tlaku,
  • vyvolává zarudnutí oka i mírnou bolestivost,
  • může způsobit až zajizvení komorového úhlu nebo vytvoření „zátky“ v oblasti odtoku nitrooční tekutiny. To opět zvýší nitrooční tlak a vyvolá silnou bolest. Po vyléčení glaukomu a uveitidy (zánětu) však bolest zmizí.

(svat)

Zdroj: www.brightfocus.org/glaucoma/article/glaucoma-painful

Čtěte dále