Co je zelený zákal neboli glaukom

Zelený zákal (odborně zvaný glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože zrakový nerv vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka, jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.

Příčina zeleného zákalu

Hlavní příčinou zeleného zákalu a degenerace zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat citlivé oční struktury, především zrakový nerv. Ten může po určité době i zcela odumřít.

Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že zpočátku o něm nemocný člověk vůbec neví. Zvýšený nitrooční tlak totiž nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže. Pokud není člověk vyšetřen lékařem, může si svého onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy již přichází o zrak.

Postupná ztráta vidění

Postup ztráty zraku je u zeleného zákalu charakteristický. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí ani všimnout. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní (okrajové) vidění, dochází tedy ke zúžení zorného pole. Místo některých lidí a předmětů již postižený již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku. Zelený zákal může postihnout pouze jedno oko, bohužel jím ale mohou být zasaženy i oči obě.

Zelený zákal je možné léčit, ale musí být objeven včas. Jakékoli degenerativní změny na očním nervu jsou již nevratné.
 

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839

https://www.lentiamo.cz/slovnik-pojmu/glaukom.html

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2016/01/05.pdf

https://www.zeiss.cz/vision-care/lepsi-videni/zdravi-prevence/zelenz-zakal-glaukom-vse-co-potrebujete-vedet-o-druhe-nejcastejsi-pricine-slepoty.html

Přečtěte si