Dotaz

Dotaz, 18. 9. 2023

Dobrý den, mám diagnostikovaný zelený zákal, hodnoty při pravidelném kapání Xalatanu a Trusoptu se drží v normě. Jak často by se měla kontrola tlaku opakovat? Tady jsou od kontroly ke kontrole dlouhé termíny a často se stává, že před sjednaným termínem přijde SMS, že se termín ruší, nový mi nabídnou za půl roku ...vzhledem k závažným následkům v rodině (úplné oslepnutí) se dost bojím, aby se něco nezhoršilo. Je možné si dojednat kontroly měření třeba po čtvrt roce, i třeba placené?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 3. 10. 2023

Žádné striktní stanovení frekvence kontrol u pacienta s kompenzovaným glaukomem není. Záleží na rozvaze ošetřujícího specialisty. Vzhledem k preskripci očních kapek se kontrola zpravidla provedla při vystavení papírového receptu, dnes však je možno jej vystavit elektronicky, což někdy svádí k prodloužení intervalu. Pokud pacient nemá obtíže, a onemocnění je kompenzované, zpravidla se jednou ročně provádí vyšetření zorného pole (perimetrie) a OCT. Nitrooční tlak je určitě vhodné měřit častěji, většina glaukomatologů zve pacienty alespoň jednou cca za 3měsíce - měření je rychlé a je hrazeno ze zdravotního pojištění. Pokud Vám situace nevyhovuje, je normálním řešením změna lékaře.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex