Přeskočit navigaci Úvodní stránka O projektu Redakční rada Informace pro média Napsali o nás Kontakt RSS
 

Časté dotazy

Jaký je normální nitrooční tlak?

Hodnoty nitroočního tlaku jsou u zdravého oka v průměru 11-21 mmHg. Hodnoty jsou ovšem individuální. Někteří pacienti mohou mít trvale tlak nad horní hranicí, a přesto u nich nikdy nedojde k poškození oka. Naopak i u statisticky normálního tlaku může dojít k závažnému poškození zraku. Při léčbě glaukomu se snažíme dosáhnout tzv. cílového tlaku - tedy hodnot, při kterých je nález stabilizován a nedochází k dalšímu zhoršování stavu.

Jak se vysoký nitrooční tlak projeví?

Někteří pacienti, kteří se již s glaukomem léčí, mohou zvýšení nitroočního tlaku vnímat jako tlak v oku. Pacienti, u kterých zatím nemoc nebyla rozpoznána, si obvykle lehkého zvýšení tlaku nevšimnou. Velké zvýšení nitroočního tlaku může být provázeno bolestmi oka a hlavy.

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

I když je název podobný, mají tato dvě onemocnění společné pouze místo, které postihují, tj. oko. Šedý zákal je zkalení oční čočky, které se projevuje postupným zhoršováním zraku. Postižení zraku u šedého zákalu je možné řešit operačně implantací umělé oční čočky. U zeleného zákalu nemusí k poruše zraku dojít vůbec, pokud k ní však dojde, je tento stav trvalý a nevratný. Z tohoto hlediska je tedy postižení zeleným zákalem (glaukomem) závažnější.

Jaké jsou příznaky glaukomu?

Obvykle si žádné příznaky neuvědomujeme. Pouze u méně časté formy glaukomu s uzavřeným úhlem mají příznaky záchvatovitý průběh, objevují se bolesti hlavy, bolesti oka, zhoršené vidění, nevolnost až zvracení.

Jak je možné glaukomu předejít?

Vzniku glaukomu není možno zabránit, lze jej pouze včas zjistit. Jedině pravidelné oční kontroly vás ochrání před pokročilým stadiem tohoto onemocnění. Vyšetření je rychlé a nebolestivé. Zahrnuje měření nitroočního tlaku, vyšetření zorného pole, vyšetření očního pozadí a úhlu přední komory oka.

Co dělat, pokud se prokáže glaukom?

Okamžitě se přizpůsobit léčbě, kterou určí oční lékař. Jedině dodržováním soustavné léčby lze zabránit dalšímu zhoršování zraku. Podle typu glaukomu a stupně postižení oka se používají léky ve formě kapek, některé s aplikací pouze 1krát denně. U pokročilých forem je nutná léčba laserem nebo chirurgická.

Může vést glaukom až ke ztrátě zraku?

U převážné většiny pacientů zůstává zrak při vhodné léčbě po dlouhou dobu zachován. Pouze ve výjimečných případech odolává glaukom veškeré dostupné léčbě, a dochází tak ke ztrátě zraku. Pro dlouhodobé zachování zraku je důležitá hlavně dobrá spolupráce pacienta s lékařem a pečlivé dodržování léčebného plánu.

Je možné zelený zákal zcela vyléčit?

Glaukom (zelený zákal) je onemocněním, které při současných léčebných možnostech vyžaduje trvalou léčbu a sledování. U některých pacientů vystačíme s celoživotní aplikací očních kapek, u jiných je nutný laserový nebo chirurgický zákrok. Ani ten však bohužel nemusí zcela zamezit dalšímu zhoršování choroby.

Zhoršil se mi zrak a bez brýlí vidím občas rozmazané. Jde tento stav zlepšit ?

S přibývajícím věkem se zhoršuje zaostřování na blízké předměty a na čtení. Tento stav je možno řešit předpisem brýlí na čtení - bez nich je potom čtení nejprve obtížnější, posléze nemožné. Pokud nosíte brýle na dálku, řeší se tento stav úpravou skel podle toho, jste-li dalekozraký nebo krátkozraký.

Může kouření nějakým vážným způsobem ohrozit léčbu zeleného zákalu.

Léčení zeleného zákalu spočívá ve snižování nitroočního tlaku a snahou o zlepšení prokrvení cévního řečiště oka. Kouření škodí zdraví. Tento fakt nelze pominout, je všeobecně znám. Mimo jiné působí nepříznivě právě na cévní zásobení, které se snažíme u glaukomu léčbou zlepšit.

Zajímalo by mne, zda je možné změřit tlak jinak než "fouknutím" a také zda lze objektivně, nějakým přístrojem, zhodnotit nervová vlákna na sítnici.

Nitrooční tlak lze nejpřesněji měřit tzv. aplanační metodou, kdy po místním znecitlivění očními kapkami, je po krátkou dobu měření přiloženo na rohovku oka čidlo tonometru. Nervová vlákna lze zhodnotit pomocí analyzátorů. Toto vyšetření je možno si vyžádat již na řadě pracovišť.

Je mi 30 let a dlouhodobě užívám kortikosteroidy - inhalačně. Na Vašich stránkách jsem se dozvěděl, že dlouhodobé užívání kortikosteroidů je rizikové a může způsobit glaukom. Chtěl bych se zeptat, jestli záleží na způsobu užívání těchto látek nebo toto riziko je stejné i při inhalačním způsobu užívání.

Kortikoidy při dlouhodobém podávání mohou zvyšovat nitrooční tlak a způsobit až tzv. steroidní glaukom. V tomto případě je pak třeba kortikoidy vysadit a po určitou dobu používat léky na snížení nitroočního tlaku. Při inhalačním používání je podle některých prací toto riziko menší než při podávání celkovém nebo lokálním do oka. Přesto doporučuji pravidelné kontroly očním lékařem.

Jak velká je pravděpodobnost dědičnosti onemocnění glaukomem. Můj tatínek glaukom měl, léčil se řadu let.

Chronický prostý glaukom je závažné onemocnění s významným rizikem dědičnosti. Vzhledem k tomu, že i když budete znát statistickou pravděpodobnost, že glaukomem po rodičích onemocníte také, nezbaví Vás to této rodinné zátěže, doporučujeme pravidelné kontroly u očního lékaře, aby bylo možno případné onemocnění podchytit včas.

Už jistou dobu pozoruji, že vidím tzv. "halo" okolo jasně svítících objektů, např. pouličních lamp. S jakými onemocněními zraku toto může souviset?

Potíže, které popisujete, bývají velmi často způsobeny právě momentálním zvýšením nitroočního tlaku před anebo při akutním záchvatu glaukomu uzavřeného úhlu. Fenomén duhy je způsoben změnou lomivosti světla procházejícího rohovkou, která je právě z důvodu vysokého nitroočního tlaku více prosáklá tekutinou, edematózní. Stav vyžaduje neodkladnou léčbu. Různé optické fenomény mohou vzniknout např.i při onemocněních sítnice. Rušivě mohou být vnímány i zákaly plovoucí ve sklivci.

Jak dlouho trvá a zda-li je hrazeno (pojišťovnou) vyšetření spojené se zjištěním zeleného zákalu, tedy změření očního tlaku atd.? Je mně 27 let a nemám žádnou přitěžující okolnost, ale přesto bych si chtěl nechat toto vyšetření udělat.

Vyšetření na zelený zákal je součástí běžně prováděného klinického vyšetření očním lékařem a je hrazeno ze zdravotního pojištění. Přístup k očnímu lékaři není omezen, je však zpravidla třeba se objednat. Samotné vyšetření trvá několik minut.

Prosím o radu v mých potížích: Již delší dobu (asi rok) pozoruji velmi špatné vidění za šera, ve tmě nevidím téměř vůbec, po zhasnutí lampy se až za velmi dlouhou dobu objeví velmi slabé obrysy předmětů. I přes den mám pocit jakoby zakaleného vidění, nějaké šedé mlhy či clony. Mám dioptrie 0,25 na obě oči, brýle nenosím, problém neřeší. Obávám se, že se u mne jedná o šedý nebo zelený zákal. Provedeno vyšetření nitroočního tlaku, perimetrie, obojí dobré. Je toto vyšetření k odhalení zákalů dostatečné? Četla jsem, že existuje speciální vyšetření, snad ultrazvuk sítnice. Na kontrolu mám přijít za půl roku, zatím užívám vitamín A, stav se však nelepší. Bojím se úplné ztráty zraku při zanedbání.

Špatné vidění za šera a obtíže při přechodu zesvětla do tmy by mohly být způsobeny tzv.šeroslepostí. Spektrum vyšetření je vhodné doplnit vyšetřením barvocitu, adaptační křivkou, testem zorného pole se zaměřením na střední periferii,sítnicovými evokovanými potenciály, a případně moderními zobrazovacími technikami a multifokální elektroretinografií.

 

Velikost písma:

A A A

Vyhledávání

 
 

E-mailový zpravodaj

 

Poradna lékaře

 

Hrozí Vám glaukom?

Zodpovězte několik otázek a poraďte se s lékařem.

Otestovat se stáhnout dotazník v PDF
 

Soute�te s n�mi

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

 

Spolupracujeme

 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity