Anatomie oka

Oční koule (bulbus oculi), která je pevně vsazená do očního důlku, je z velké části pokryta bílou neprůhlednou vrstvou, které se říká bělima nebo též skléra (sclera). Její hlavní funkcí je ochrana oka před fyzickými vlivy. V místě, kudy do oka prochází světlo, se bělima mění v dokonale průhlednou rohovku (cornea).

Co se nachází uvnitř oka

Budeme-li uvnitř oční koule postupovat odpředu dozadu jako procházející sluneční paprsek, projdeme nejdříve již zmíněnou rohovkou. Hned za rohovkou je prostor, který se nazývá přední komora oční. Přední komora je vyplněna nitrooční tekutinou (komorovou tekutinou) a právě zde se nachází místo, odkud za normálních okolností může přebytečná tekutina odtékat. Pokud se odtok zablokuje, dochází ke zvýšení nitroočního tlaku a obvykle se rozvine i zelený zákal.

Po průchodu přední komorou stojí světelným paprskům v cestě barevná a neprůsvitná duhovka (iris). Otvor uprostřed duhovky je zornice. Za duhovkou je umístěna čočka (lens cristallina), důležitá pro lom světla a akomodaci. Akomodaci čočky, a tím také ostré vidění do blízka, zajišťuje ciliární sval, součást řasnatého (ciliárního) tělíska. Řasnaté tělísko přechází jednou svou hranou v oční duhovku a druhou svou hranou v závěsný aparát čočky. Za duhovkou pak máme druhou, zadní oční komoru. I tato komora obsahuje nitrooční tekutinu. 
 


Nitrooční tekutina je za normálních okolností vylučována do zadní komory, odkud protéká přes zornici do přední komory. Tam se její přebytečné množství vstřebává a odtéká z oka pryč. Za zadní komorou se nachází nejobjemnější část oka, rosolovitá hmota sklivce. Sklivec pak naléhá na tu nejdůležitější a nejsložitější část oka, na sítnici. Sítnice obsahuje velké množství tyčinek a čípků, které umožňují vidění. Místo, kde jsou čípky nejhustěji nahloučeny a tyčinek je relativně málo, se nazývá žlutá skvrna (macula lutea) a je to místo nejostřejšího vidění. Je to část sítnice, na kterou se zobrazuje ta část zorného pole, na kterou právě zaostřujeme. Z tyčinek a čípků vycházejí nervová vlákna, která se nakonec spojují ve zrakový nerv (nervus opticus), nazývaný též II. hlavový nerv. Jednotlivá vlákénka se spojují do silného zrakového nervu přibližně uprostřed sítnice a toto místo se nazývá „papila zrakového nervu“. Právě zrakový nerv přenáší zrakové podněty do mozku.


Zdroj:

https://is.muni.cz/el/med/jaro2020/VLOL7X1/um/Anatomie_a_fyziologie_oka_nova.pdf

https://www.nzip.cz/clanek/375-oko-struktura-a-funkce

https://vos.palestra.cz/skripta/anatomie/15a2a5.htm

RŮŽIČKOVÁ E. - Glaukom – včasná diagnostika a léčba. Remedia 2016; 27.

https://is.muni.cz/el/med/podzim2019/ZLHE0322p/Smyslove_organy_Vyvoj.pdf

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/2647

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/2645

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/458