Dotaz 692

Dotaz, 27. 8. 2009

Dobrý den. Již cca 7 let se léčím s glaukomem. Kapu Xalatan. S NOT jsou lékaři spokojeni. Před třemi lety jsem byl poprvé na vyšetření tomografem, pak po roce a byla tam podle pana doktora progrese, ale bezvýznamná (tak jsem to pochopil). Teď půjdu ne stejný přístroj po dvou letech, protože to údajně stačí. Nedávno mě nová paní primářka vyšetřila jiným přístrojem a výsledky na levém oku nebyly dobré (na kružnici mnoho červených oblastí). Perimetr zvládám celá léta bez chyby. Mám velký strach, že i když bude perimetr a tlak v pořádku tak při změnách na tomografu mě hrozí komplikace se zaměstnáním apod. Děkuji

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 27. 8. 2009

Tomograf je citlivý přístrtoj mapující progresi choroby. Je však třeba několik vyšetření v časové řadě, nikoliv jednotlivý výsledek. Je také potřeba vyšetřovat na témže přístroji, aby softwarově bylo možno přehled zpracovat.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex