Dotaz 541

Dotaz, 5. 4. 2009

Dobrý den, již od mala pozoruji při silném osvětlení (zejména v létě venku) jakoby nečistoty na oku. Vidím je ve svém zorném úhlu v obou očích. Stále se pohybují. Při prudkém pohybu oka jedním směrem je dokonce dokážu přesměrovat přímo do centra vidění a v ten moment je vidím zcela zřetelně, jasně a ostře. V tom bodě vydrží jen pár sekund než se opět přemístí. Tyto nečistoty vypadají jako nákres nějaké buňky z učebnice, různých velikostí, často spojeny jakoby malým vláskem. Pokud se na ně soustředím, jsem schopen je registrovat neustále, neboť mi ve formě pohybujících se nahnědlých bodů způsobují poruchy vidění-ostrosti. V poslední době se tento jev výrazně prohloubil do stavu, kdy střídavě jedním, nebo druhým okem vídím velmi rozmazaně. musím několikrát trhnout okem abych skvrnu posunul. Co jsou tyto nečistoty zač a proč se tento jev (je mi 35) v posledních letech zhoršuje? Nemůže se jednat o nějakého parazita obývajícího mé oko? Je tento jev normální, nebo mám raději vyhledat očního lékaře? V rodině jsem měl glaukom, ale podobný stav mi nikdo nepopisoval.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 5. 4. 2009

Velmi přesně jste popsal často se vyskytující fenomén sklivcových zákalků. Sklivec má rosolovitou strukturu, zákalky v něm plavou a jsou vnímány více nebo méně rušivě, zvláště při pohledu na světlé plochy. Kauzální léčba není k dipozici.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex