Dotaz 433

Dotaz, 5. 2. 2009

Je možné měřit nitrooční tlak s nasazenými kontaktními čočkami? Může to ovlivnit naměřenou hodnotu? Děkuji

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 5. 2. 2009

Relevantní hodnotou je měření bez kontaktních čoček.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex