Dotaz 400

Dotaz, 22. 1. 2009

Jsem léčen 3 roky na glaukom. Dle info z Internetu by mi měla lékařka změřit nitrooční tlak v různou denní dobu a zabývat se jeho případným kolísáním a křivkou během dne. K tomu však za 3 roky léčby nikdy nedošlo. Měření je vždy pouze jednou za 3 měsíce v podobnou hodinu. Je to chyba nebo je to v pořádku? Další dotaz se týká přepočtu nitroočního tlaku při vyšší centrální tloušťce rohovky, kterou mám. Jaký je vzorec pro přepočet hodnoty NOT? Děkuji.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 22. 1. 2009

Denní Pkřivka nitroočního tlaku je vhodným monitorovacím prostředkem,který má větší vypovídací hodnotu, než jednorázové změření. Technicky i organizačně je však její provedení náročné a provádí se občas dle potřeby. Přepočtová tabulka týkající se tloušťky rohovky a nitroočního tlaku se liší podle typu přístroje, má ji k dispozici vyšetřující a kalkulaci provede na místě.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex