Dotaz 390

Dotaz, 19. 1. 2009

Mám normotenzní glaukom. Po aplikaci xalatanu. poklesl nitrooční tlak na 10mmHg.Je nějaké omezení pro spodní hranici nitroočního tlaku, aby ev. nedošlo k jinému poškození oka? Děkuji

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 19. 1. 2009

Nemusíte mít obavy, tlak neklesne tak, aby došlo k poškození oka.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex