Dotaz 359

Dotaz, 4. 1. 2009

V odborné literatuře jsem našla informaci: Pacientům, pro které je obtížné kapat si do oka léky, jsou k dispozici plastikové blanky obsahující pilokarpin (Ocusert), které lze uložit pod víčko a jednou týdně vyměňovat. Zajímá mne jestli je tato léčba dnes běžně používaná a u jakého typu glaukomu.Děkuji za odpověď.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 4. 1. 2009

Tento typ léčby není zcela obvyklý, u nás Ocusert není k dispozici, nehradí jej zdravotní pojišťovny. Pilokarpin se užívá jen u určitého typu glaukomu, a sice glaukomu s uzavřeným úhlem.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex