Dotaz 327

Dotaz, 12. 12. 2008

Souvisí se sklivcovými zákalky to, že hlavně v noci nebo za šera vidím jakoby se pohybující žluté skvrny a na světlých plochách vidím různé jiskření a blikající tečky?Kromě uvedených žlutých skvrn za šera vidím na světle i různé průhledné a černé skvrny kvůli zákalkům ve sklivci.Když jsem tyto zákalky ve sklivci neměl, žádné jiskření ani žluté skvrny za šera jsem neviděl.Očnímu lékaři není o této problematice nic známo, pouze řekl, že bych měl vidět jen černé zákalky na světle.Děkuji za odpověď

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 12. 12. 2008

Fenomeny, které popisujete, vystihují podstatu a vnímání sklivcových zákalků. Subjektivně se mohou vjemy lišit.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex