Dotaz 2377

Dotaz, 14. 7. 2018

Již několik let si kapu Xalatan. Mám nitrooční tlak mezi 18 a 23 torr. Nyní jsem na snížení krevního talku (mám dosud 125/85) dostal Prestarium Neo 5 mg. V příbalovom letáku jsou jako jeden z nežádoucích účinků uvedeny poruchy zraku. Není pro mne Prestarium Neo rizikové?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 14. 7. 2018

Z klinických zkušeností zhoršení zrakových funkcí způsobené touto léčbou hypertenze u primárního glaukomu otevřeného úhlu nepředpokládáme.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex